Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 1 result:

Entity en-US fi
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.dtd
contentBlocking.breakageReportView2.description
en-US
Content blocking can cause problems with some websites. When you report problems, you’ll help make &brandShortName; better for everyone. (This will send a URL as well as information about your browser settings to Mozilla.)
fi
Sisällön esto voi aiheuttaa ongelmia joillakin sivustoilla. Ongelmista ilmoittaminen auttaa tekemään &brandShortName;ista paremman kaikille. (Ilmoittaminen lähettää Mozillalle sivun osoitteen sekä tietoja selainasetuksistasi.)
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.