Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 1 result:

Entity en-US fi
Entity # all locales browser • browser • nsserrors.ftl
sec-error-pkcs7-bad-signature
en-US
Signature verification failed: no signer found, too many signers found, or improper or corrupted data.
fi
Allekirjoituksen todennus epäonnistui: allekirjoittajaa ei löytynyt, allekirjoittajia löytyi liian monta, tai data oli virheellistä tai vioittunutta.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.