Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 1 result:

Entity en-US fi
Entity # all locales browser • browser • nsserrors.ftl
mozilla-pkix-error-key-pinning-failure
en-US
The server uses key pinning (HPKP) but no trusted certificate chain could be constructed that matches the pinset. Key pinning violations cannot be overridden.
fi
Palvelin käyttää avaimen lukkolistaa (HPKP), mutta yhtäkään luotettua ja lukkolistan mukaista varmenneketjua ei voitu luoda. Lukkolistarikkeitä ei voida ohittaa.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.