Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 1 result:

Entity en-US eu
Entity # all locales browser • browser • nsserrors.ftl
mozilla-pkix-error-key-pinning-failure
en-US
The server uses key pinning (HPKP) but no trusted certificate chain could be constructed that matches the pinset. Key pinning violations cannot be overridden.
eu
Zerbitzariak gakoen ainguratzea erabiltzen du (HPKP) baina ezin da gako finkoekin bat datorren fidatzeko moduko ziurtagiri-katerik eraiki. Gakoen ainguratzeen bortxaketak ezin dira gainidatzi.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.