Transvision

Displaying 52 results:

Entity en-US eu
Entity # all locales browser • browser • preferences • moreFromMozilla.ftl
more-from-moz-button-mozilla-vpn-2
en-US
Get VPN
eu
Lortu VPNa
Entity # all locales browser • browser • preferences • moreFromMozilla.ftl
more-from-moz-category.tooltiptext
en-US
More from { -vendor-short-name }
eu
{ -vendor-short-name }-k egindako gehiago
Entity # all locales browser • browser • preferences • moreFromMozilla.ftl
more-from-moz-firefox-mobile-description
en-US
The mobile browser that puts your privacy first.
eu
Zure pribatutasunari lehentasuna ematen dion mugikorrerako nabigatzailea.
Entity # all locales browser • browser • preferences • moreFromMozilla.ftl
more-from-moz-firefox-mobile-title
en-US
{ -brand-product-name } Mobile
eu
Mugikorrerako { -brand-product-name }
Entity # all locales browser • browser • preferences • moreFromMozilla.ftl
more-from-moz-firefox-relay-button
en-US
Get { -relay-brand-short-name }
eu
Eskuratu { -relay-brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • preferences • moreFromMozilla.ftl
more-from-moz-firefox-relay-description
en-US
Protect your inbox and your identity with free email masking.
eu
Babestu zure sarrerako ontzia eta nortasuna helbide elektronikoaren doako maskaratzearekin.
Entity # all locales browser • browser • preferences • moreFromMozilla.ftl
more-from-moz-firefox-relay-title
en-US
{ -relay-brand-name }
eu
{ -relay-brand-name }
Entity # all locales browser • browser • preferences • moreFromMozilla.ftl
more-from-moz-learn-more-link
en-US
Learn more
eu
Argibide gehiago
Entity # all locales browser • browser • preferences • moreFromMozilla.ftl
more-from-moz-mozilla-vpn-description
en-US
Discover an added layer of anonymous browsing and protection.
eu
Aurkitu aparteko babesa eta nabigatze anonimoa.
Entity # all locales browser • browser • preferences • moreFromMozilla.ftl
more-from-moz-mozilla-vpn-title
en-US
{ -mozilla-vpn-brand-name }
eu
{ -mozilla-vpn-brand-name }
Entity # all locales browser • browser • preferences • moreFromMozilla.ftl
more-from-moz-qr-code-box-firefox-mobile-button
en-US
Send an email to your phone instead
eu
Honen ordez, bidali mezu elektronikoa zure telefonora
Entity # all locales browser • browser • preferences • moreFromMozilla.ftl
more-from-moz-qr-code-box-firefox-mobile-title
en-US
Download using your mobile device. Point your camera at the QR code. When a link appears, tap it.
eu
Deskargatu zure gailu mugikorrarekin. Apuntatu kamera QR kodera. Lotura agertzean, sakatu.
Entity # all locales browser • browser • preferences • moreFromMozilla.ftl
more-from-moz-qr-code-firefox-mobile-img.alt
en-US
QR code to download { -brand-product-name } Mobile
eu
Mugikorrerako { -brand-product-name } deskargatzeko QR kodea
Entity # all locales browser • browser • preferences • moreFromMozilla.ftl
more-from-moz-subtitle
en-US
Check out other { -vendor-short-name } products that work to support a healthy internet.
eu
Kontsulta itzazu Internet osasuntsuago bat babesteko { -vendor-short-name }-k egindako bestelako produktuak.
Entity # all locales browser • browser • preferences • moreFromMozilla.ftl
more-from-moz-title
en-US
More from { -vendor-short-name }
eu
{ -vendor-short-name }-k egindako gehiago
Entity # all locales browser • updater • updater.ini
MozillaMaintenanceDescription
en-US
The Mozilla Maintenance Service ensures that you have the latest and most secure version of Mozilla Firefox on your computer. Keeping Firefox up to date is very important for your online security, and Mozilla strongly recommends that you keep this service enabled.
eu
Mozillaren mantenu-zerbitzuak ordenagailuan Firefoxen bertsiorik berriena eta seguruena daukazula ziurtatzen du. Zure lineako segurtasunarentzat oso garrantzitsua da Firefox egunean mantentzea eta Mozillak biziki gomendatzen du zerbitzu hau gaituta mantentzea.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
MOZILLA_PKIX_ERROR_ADDITIONAL_POLICY_CONSTRAINT_FAILED
en-US
An additional policy constraint failed when validating this certificate.
eu
Politika-murriztapen gehigarri batek huts egin du ziurtagiri hau balidatzean.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
MOZILLA_PKIX_ERROR_CA_CERT_USED_AS_END_ENTITY
en-US
The server uses a certificate with a basic constraints extension identifying it as a certificate authority. For a properly-issued certificate, this should not be the case.
eu
Zerbitzariak oinarrizko murriztapenen hedapenak dituen eta ziurtagiri-autoritate gisa identifikatzen den ziurtagiria erabiltzen du. Hau ezin liteke gertatu ondo jaulkitako ziurtagiri batentzat.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
MOZILLA_PKIX_ERROR_EMPTY_ISSUER_NAME
en-US
The server presented a certificate with an empty issuer distinguished name.
eu
Zerbitzariak aurkeztu duen ziurtagiriak jaulkitzailearen izen goren hutsa du.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
MOZILLA_PKIX_ERROR_INADEQUATE_KEY_SIZE
en-US
The server presented a certificate with a key size that is too small to establish a secure connection.
eu
Zerbitzariak aurkeztu duen ziurtagiriaren gako-tamaina oso txikia da konexio segurua ezartzeko.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
MOZILLA_PKIX_ERROR_INVALID_INTEGER_ENCODING
en-US
The server presented a certificate that contains an invalid encoding of an integer. Common causes include negative serial numbers, negative RSA moduli, and encodings that are longer than necessary.
eu
Zerbitzariak aurkeztu duen ziurtagiriak osoko baten kodeketa baliogabea dauka. Serie-zenbaki negatiboak, RSA modulu negatiboa eta eta luzaroan beharrezkoak ez diren kodeketak daude ohiko arrazoien artean.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
MOZILLA_PKIX_ERROR_KEY_PINNING_FAILURE
en-US
The server uses key pinning (HPKP) but no trusted certificate chain could be constructed that matches the pinset. Key pinning violations cannot be overridden.
eu
Zerbitzariak gakoen ainguratzea erabiltzen du (HPKP) baina ezin da gako finkoekin bat datorren fidatzeko moduko ziurtagiri-katerik eraiki. Gakoen ainguratzeen bortxaketak ezin dira gainidatzi.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
MOZILLA_PKIX_ERROR_NOT_YET_VALID_CERTIFICATE
en-US
The server presented a certificate that is not yet valid.
eu
Zerbitzariak aurkeztu duen ziurtagiria ez da baliozkoa oraindik.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
MOZILLA_PKIX_ERROR_NOT_YET_VALID_ISSUER_CERTIFICATE
en-US
A certificate that is not yet valid was used to issue the server’s certificate.
eu
Oraindik baliozkoa ez den ziurtagiri bat erabili da zerbitzariaren ziurtagiria jaulkitzeko.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
MOZILLA_PKIX_ERROR_OCSP_RESPONSE_FOR_CERT_MISSING
en-US
The OCSP response does not include a status for the certificate being verified.
eu
OCSP erantzunak ez dauka ziurtagiria egiaztatu izanaren egoerarik.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
MOZILLA_PKIX_ERROR_REQUIRED_TLS_FEATURE_MISSING
en-US
A required TLS feature is missing.
eu
Beharrezko TLS eginbide bat falta da.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
MOZILLA_PKIX_ERROR_SELF_SIGNED_CERT
en-US
The certificate is not trusted because it is self-signed.
eu
Ziurtagiria ez da fidagarria bere buruak sinatzen duelako.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
MOZILLA_PKIX_ERROR_SIGNATURE_ALGORITHM_MISMATCH
en-US
The signature algorithm in the signature field of the certificate does not match the algorithm in its signatureAlgorithm field.
eu
Ziurtagiriaren sinaduraren eremuko sinadura-algoritmoa ez dator bat signatureAlgorithm eremuko algoritmoarekin.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
MOZILLA_PKIX_ERROR_V1_CERT_USED_AS_CA
en-US
An X.509 version 1 certificate that is not a trust anchor was used to issue the server’s certificate. X.509 version 1 certificates are deprecated and should not be used to sign other certificates.
eu
Fidagarria ez den X.509 1 bertsioko ziurtagiria erabili da zerbitzariaren ziurtagiria jaulkitzeko. X.509 1 bertsioko ziurtagiriak zaharkituta daude eta ez dira erabili behar beste ziurtagiriak sinatzeko.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
MOZILLA_PKIX_ERROR_VALIDITY_TOO_LONG
en-US
The server presented a certificate that is valid for too long.
eu
Zerbitzariak aurkeztu duen ziurtagiria oso luzerako da baliozkoa.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutMozilla.ftl
about-mozilla-from-6-27
en-US
from <strong>The Book of Mozilla,</strong> 6:27
eu
<strong>Mozillaren Liburutik</strong>, 6:27
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutMozilla.ftl
about-mozilla-quote-6-27
en-US
The Beast continued its studies with renewed <em>Focus</em>, building great <em>Reference</em> works and contemplating new <em>Realities</em>. The Beast brought forth its followers and acolytes to create a renewed smaller form of itself and, through <em>Mischievous</em> means, sent it out across the world.
eu
Piztiak bere ikasketak jarraitu zituen berritutako <em>Arreta</em>rekin, <em>Erreferentzia</em> aparteko lanak osatuz eta <em>Errealitate</em> berriak kontuan hartuz. Piztiak bide eman zien bere jarraitzaile eta akolitoei bere izatearen forma berritu eta txikiagoa sortzeko, bide <em>Bihurri</em>en bidez munduan zehar barreiatu zen.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutMozilla.ftl
about-mozilla-title-6-27
en-US
The Book of Mozilla, 6:27
eu
Mozillaren Liburua, 6:27
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-privilegedmozilla-process
en-US
{ -vendor-short-name } sites ({ $pid })
eu
{ -vendor-short-name } guneak ({ $pid })
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
app-basics-key-mozilla
en-US
Mozilla Location Service Key
eu
Mozilla Location Service gakoa
Entity # all locales toolkit • toolkit • branding • brandings.ftl
-mozilla-vpn-brand-name
en-US
Mozilla VPN
eu
Mozilla VPN
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • processTypes.ftl
process-type-privilegedmozilla
en-US
Privileged Mozilla Content
eu
Pribilegiodun Mozilla edukia
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-mitm-mozilla
en-US
{ -brand-short-name } is backed by the non-profit Mozilla, which administers a completely open certificate authority (CA) store. The CA store helps ensure that certificate authorities are following best practices for user security.
eu
{ -brand-short-name }(e)k irabazi asmorik gabeko Mozillaren babesa du, zeinak erabat irekia den ziurtagiri-autoritateen (CA) biltegia kudeatzen duen. Ziurtagiri-autoritateek erabiltzaileen segurtasunerako jardunbide egokienak jarraitzen dituztela ziurtatzen laguntzen du CA biltegiak.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
mozilla-pkix-error-additional-policy-constraint-failed
en-US
An additional policy constraint failed when validating this certificate.
eu
Politika-murriztapen gehigarri batek huts egin du ziurtagiri hau balidatzean.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
mozilla-pkix-error-ca-cert-used-as-end-entity
en-US
The server uses a certificate with a basic constraints extension identifying it as a certificate authority. For a properly-issued certificate, this should not be the case.
eu
Zerbitzariak oinarrizko murriztapenen hedapenak dituen eta ziurtagiri-autoritate gisa identifikatzen den ziurtagiria erabiltzen du. Hau ezin liteke gertatu ondo jaulkitako ziurtagiri batentzat.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
mozilla-pkix-error-empty-issuer-name
en-US
The server presented a certificate with an empty issuer distinguished name.
eu
Zerbitzariak aurkeztu duen ziurtagiriak jaulkitzailearen izen goren hutsa du.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
mozilla-pkix-error-inadequate-key-size
en-US
The server presented a certificate with a key size that is too small to establish a secure connection.
eu
Zerbitzariak aurkeztu duen ziurtagiriaren gako-tamaina oso txikia da konexio segurua ezartzeko.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
mozilla-pkix-error-invalid-integer-encoding
en-US
The server presented a certificate that contains an invalid encoding of an integer. Common causes include negative serial numbers, negative RSA moduli, and encodings that are longer than necessary.
eu
Zerbitzariak aurkeztu duen ziurtagiriak osoko baten kodeketa baliogabea dauka. Serie-zenbaki negatiboak, RSA modulu negatiboa eta eta luzaroan beharrezkoak ez diren kodeketak daude ohiko arrazoien artean.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
mozilla-pkix-error-key-pinning-failure
en-US
The server uses key pinning (HPKP) but no trusted certificate chain could be constructed that matches the pinset. Key pinning violations cannot be overridden.
eu
Zerbitzariak gakoen ainguratzea erabiltzen du (HPKP) baina ezin da gako finkoekin bat datorren fidatzeko moduko ziurtagiri-katerik eraiki. Gakoen ainguratzeen bortxaketak ezin dira gainidatzi.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
mozilla-pkix-error-not-yet-valid-certificate
en-US
The server presented a certificate that is not yet valid.
eu
Zerbitzariak aurkeztu duen ziurtagiria ez da baliozkoa oraindik.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
mozilla-pkix-error-not-yet-valid-issuer-certificate
en-US
A certificate that is not yet valid was used to issue the server’s certificate.
eu
Oraindik baliozkoa ez den ziurtagiri bat erabili da zerbitzariaren ziurtagiria jaulkitzeko.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
mozilla-pkix-error-ocsp-response-for-cert-missing
en-US
The OCSP response does not include a status for the certificate being verified.
eu
OCSP erantzunak ez dauka ziurtagiria egiaztatu izanaren egoerarik.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
mozilla-pkix-error-required-tls-feature-missing
en-US
A required TLS feature is missing.
eu
Beharrezko TLS eginbide bat falta da.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
mozilla-pkix-error-self-signed-cert
en-US
The certificate is not trusted because it is self-signed.
eu
Ziurtagiria ez da fidagarria bere buruak sinatzen duelako.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
mozilla-pkix-error-signature-algorithm-mismatch
en-US
The signature algorithm in the signature field of the certificate does not match the algorithm in its signatureAlgorithm field.
eu
Ziurtagiriaren sinaduraren eremuko sinadura-algoritmoa ez dator bat signatureAlgorithm eremuko algoritmoarekin.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
mozilla-pkix-error-v1-cert-used-as-ca
en-US
An X.509 version 1 certificate that is not a trust anchor was used to issue the server’s certificate. X.509 version 1 certificates are deprecated and should not be used to sign other certificates.
eu
Fidagarria ez den X.509 1 bertsioko ziurtagiria erabili da zerbitzariaren ziurtagiria jaulkitzeko. X.509 1 bertsioko ziurtagiriak zaharkituta daude eta ez dira erabili behar beste ziurtagiriak sinatzeko.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
mozilla-pkix-error-validity-too-long
en-US
The server presented a certificate that is valid for too long.
eu
Zerbitzariak aurkeztu duen ziurtagiria oso luzerako da baliozkoa.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.