Transvision

Filter by folder:

Show all results dom

Displaying 1 result:

Entity en-US et
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncNoDeclaration
en-US
The character encoding of the HTML document was not declared. The document will render with garbled text in some browser configurations if the document contains characters from outside the US-ASCII range. The character encoding of the page must be declared in the document or in the transfer protocol.
et
HTML-dokumendi kodeering pole määratud. Mõne brauseri seadistuste puhul kuvatakse dokumendis segast teksti, kui dokument peaks sisaldama tähemärke, mis jäävad US-ASCII märgistiku ulatusest välja. Lehe kodeering tuleb määrata dokumendi sisus või ülekandeprotokollis.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.