Transvision

Filter by folder:

Show all results mail

Displaying 1 result:

Entity en-US da
Entity # all locales mail • messenger • openpgp • openpgp.ftl
minimal-line-wrapping
en-US
You have set line wrapping to { $width } characters. For correct encryption and/or signing, this value needs to be at least 68. Do you wish to change line wrapping to 68 characters now?
da
Du har indstillet linjeombrydning til { $width } tegn. For korrekt kryptering og/eller signering skal denne værdi være mindst 68. Ønsker du at ændre linjeombrydning til 68 tegn nu?
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.