Transvision

Filter by folder:

Show all results mail

Displaying 1 result:

Entity en-US da
Entity # all locales mail • installer • custom.properties
REG_APP_DESC
en-US
$BrandShortName is a full-featured email application. $BrandShortName supports IMAP and POP mail protocols, as well as HTML mail formatting. Built-in junk mail controls, RSS capabilities, powerful quick search, spell check as you type, global inbox, and advanced message filtering round out $BrandShortName's modern feature set.
da
$BrandShortName er et funktionsrigt mailprogram. $BrandShortName understøtter både IMAP og POP protokollerne, ligesom mails i HTML-format er understøttet. Der er indbygget spamfilter, feed-understøttelse, kraftfulde søgefunktioner, løbende stavekontrol, global indbakke og avancerede meddelelsesregler til filtrering afrunder $BrandShortNames omfattende funktioner.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.