Transvision

Filter by folder:

Show all results mail

Displaying 1 result:

Entity en-US da
Entity # all locales mail • chrome • messenger • removeAccount.dtd
removeDataServerAccount.desc
en-US
Removes all messages, folders and filters associated with this account from your local disk. Your messages and folders are still kept on the server.
da
Sletter alle meddelelser, mapper og filtre, som hører til denne konto, fra din lokale harddisk. Dine meddelelser og mapper på mailserveren slettes ikke.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.