Transvision

Filter by folder:

Show all results mail

Displaying 1 result:

Entity en-US da
Entity # all locales mail • chrome • messenger • removeAccount.dtd
removeDataLocalAccount.desc
en-US
Removes all messages, folders and filters associated with this account from your local disk. This does not affect some messages which may still be kept on the server. Do not choose this if you plan to archive the local data or re-use it in &brandShortName; later.
da
Sletter alle meddelelser, mapper og filtre, som hører til denne konto, fra din lokale harddisk. Dette berører ikke meddelelser, som opbevares på mailserveren. Vælg ikke dette, hvis du vil gemme lokale data og senere have adgang til dem i &brandShortName;.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.