Transvision

Filter by folder:

Show all results mail

Displaying 1 result:

Entity en-US da
Entity # all locales mail • chrome • messenger • addressbook • ldapAutoCompErrs.properties
10032
en-US
Verify that the Base DN is correct, and then try again, or else contact your System Administrator. To verify that the Base DN is correct, from the Edit menu, choose Preferences, then choose Mail & Newsgroups, and then choose Addressing. Click Edit Directories, and select the LDAP server being used. Click Edit to display the Base DN.
da
Bekræft at Base DN er korrekt, og prøv derefter igen, eller kontakt din systemadministrator. For at bekræfte at Base DN er korrekt: Klik på menupunktet Funktioner, vælg Indstillinger, vælg Redigering, og vælg derefter Adressering. Klik på Rediger LDAP-servere, og vælg den LDAP-server, som bliver brugt. Klik på Rediger for at få vist Base DN.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.