Transvision

Filter by folder:

Show all results dom

Displaying 1 result:

Entity en-US da
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
IDBOpenDBOptions_StorageTypeWarning
en-US
The ‘storage’ attribute in options passed to indexedDB.open is deprecated and will soon be removed. To get persistent storage, please use navigator.storage.persist() instead.
da
Atributten 'storage' i indstillinger, der sendes til indexedDB.open, er forældet og vil snart blive fjernet. Du kan i stedet bruge navigator.storage.persist() for at anvende vedvarende lager.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.