Transvision

Filter by folder:

Show all results mail

Displaying 1 result:

Entity en-US cy
Entity # all locales mail • chrome • messenger • addressbook • ldapAutoCompErrs.properties
15000
en-US
Verify that the Hostname is correct, and then try again, or else contact your System Administrator. To verify that the Hostname is correct, from the Edit menu, choose Preferences, then choose Mail & Newsgroups, and then choose Addressing. Click Edit Directories, and select the LDAP server being used. Click Edit to display the Hostname.
cy
Gwiriwch fod Enw Gwesteiwr yn gywir a cheisiwch eto neu cysylltwch â'ch Gweinyddwr System. I wirio fod yr Enw Gwesteiwr cywir, o'r ddewislen Golygu dewiswch Dewisiadau, yna E-bost a Grwpiau Newyddion, dewis Cyfeirio. Clicio Golygu Cyfeiriaduron, a dewis y gweinydd LDAP sy'n cael ei ddefnyddio. Cliciwch Golygu i ddangos yr Enw Gwesteiwr.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.