Transvision

Filter by folder:

Show all results dom

Displaying 1 result:

Entity en-US cy
Entity # all locales dom • chrome • netError.dtd
dnsNotFound.longDesc
en-US
<p>The browser could not find the host server for the provided address.</p><ul><li>Did you make a mistake when typing the domain? (e.g. <q><strong>ww</strong>.mozilla.org</q> instead of <q><strong>www</strong>.mozilla.org</q>)</li><li>Are you certain this domain address exists? Its registration may have expired.</li><li>Are you unable to browse other sites? Check your network connection and DNS server settings.</li><li>Is your computer or network protected by a firewall or proxy? Incorrect settings can interfere with Web browsing.</li></ul>
cy
<p>Nid yw'r porwr yn gallu canfod y gweinydd gwestai ar gyfer y cyfeiriad yma.</p><ul><li>A wnaethoch gamgymeriad wrth deipio'r cyfeiriad? (e.e. <q><strong>ww</strong>.mozilla.org</q> yn lle <q><strong>www</strong>.mozilla.org</q>)</li><li>Ydych chi'n siŵr fod yr enw parth yn bodoli? Efallai bod ei gofrestriad wedi dod i ben.</li><li>Ydych chi'n methu pori i wefannau eraill? Gwiriwch eich cysylltiad rhwydwaith a gweinydd DNS.</li><li>A yw eich cyfrifiadur wedi ei amddiffyn gyda mur cadarn a dirprwy? Gall gosodiadau anghywir ymyrryd â phori'r We.</li></ul>
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.