Transvision

Filter by folder:

Show all results dom

Displaying 1 result:

Entity en-US cy
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
IDBOpenDBOptions_StorageTypeWarning
en-US
The ‘storage’ attribute in options passed to indexedDB.open is deprecated and will soon be removed. To get persistent storage, please use navigator.storage.persist() instead.
cy
Mae'r briodoledd ‘storage’ yn y dewisiadau wedi eu pasio i indexedDB.open yn anghymeradwy a bydd yn cael ei dynnu cyn bo hir. I gael storio parhaus defnyddiwch navigator.storage.persist() yn lle hynny.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.