Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 1 result:

Entity en-US cy
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
webauthn.registerDirectPrompt2
en-US
%1$S is requesting extended information about your security key, which may affect your privacy.\n\n%2$S can anonymize this for you, but the website might decline this key. If declined, you can try again.
cy
Mae %1$S yn gofyn am wybodaeth estynedig am eich allwedd diogelwch, all effeithio ar eich preifatrwydd.\n\nGall %2$S wneud hyn yn ddienw ar eich cyfer, ond efallai bydd y wefan yn gwrthod yr allwedd. Os fydd yn cael ei wrthod, gallwch wneud cais arall.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.