Transvision

Filter by folder:

Show all results suite

Displaying 1 result:

Entity en-US cs
Entity # all locales suite • chrome • mailnews • pref • prefs.properties
confirmDeferAccountWarning
en-US
If you store this account's new mail in a different account's Inbox, you will no longer be able to access already downloaded e-mail for this account. If you have mail in this account, please copy it to another account first.\n\nIf you have filters that filter mail into this account, you should disable them or change the destination folder. If any accounts have special folders in this account (Sent, Drafts, Templates, Archives, Junk), you should change them to be in another account.\n\nDo you still want to store this account's e-mail in a different account?
cs
Pokud nastavíte ukládání nové pošty pro tento účet do složky Doručená pošta v jiném účtu, nebudete už moci přistupovat k vaší už stažené poště pro tento účet. Pokud tedy v tomto účtu máte nějakou poštu, přesuňte ji prosím nejdříve do jiného účtu.\n\nPokud máte vytvořeny filtry, které přesunují zprávy do tohoto účtu, zakažte je nebo jim změňte cílovou složku. Pokud některé účty využívají speciální složky v tomto účtu (Odeslaná pošta, Koncepty, Šablony, Archiv, Nevyžádaná pošta), změňte jejich nastavení na jiný účet.\n\nOpravdu si přejete ukládat novou poštu tohoto účtu do jiného účtu?
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.