Transvision

Filter by folder:

Show all results suite

Displaying 1 result:

Entity en-US cs
Entity # all locales suite • chrome • branding • aboutRights.dtd
rights3.webservices-a
en-US
&brandFullName; offers optional web-based services ("Services") that are available for your use with this binary version of &brandShortName; as described below. Some of these services (such as Add-on suggestion and update services, the Safe Browsing service, or the Location Aware Browsing notification feature) are enabled by default. If you do not want to use any of these Services or the terms below are unacceptable, instructions on how to disable a particular feature or Service may be found
cs
&brandFullName; začleňuje volitelné webové služby ("Služby"), které jsou dostupné k použití v rámci této binární verze aplikace &brandShortName; za podmínek popsaných níže. Některé tyto služby (jako je navrhování doplňků nebo aktualizační služba, služba bezpečného prohlížení nebo funkce prohlížení se znalostí polohy) jsou ve výchozím stavu zapnuté. Pokud si nepřejete žádnou z těchto Služeb používat nebo jsou pro vás níže uvedené podmínky neakceptovatelné, pokyny, jak lze vypnout určitou funkcionalitu nebo Službu, jsou dostupné
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.