Transvision

Filter by folder:

Show all results mail

Displaying 1 result:

Entity en-US cs
Entity # all locales mail • messenger • preferences • preferences.ftl
update-setting-write-failure-message
en-US
{ -brand-short-name } encountered an error and didn’t save this change. Note that setting this update preference requires permission to write to the file below. You or a system administrator may be able resolve the error by granting the Users group full control to this file. Could not write to file: { $path }
cs
{ -brand-short-name.gender -> [masculine] { -brand-short-name } zaznamenal [feminine] { -brand-short-name } zanamenala [neuter] { -brand-short-name } zaznamenalo *[other] Aplikace { -brand-short-name } zaznamenala } problém při ukládání změny nastavení. Změna těchto nastavení vyžaduje oprávnění k zápisu do níže uvedeného souboru. Vy nebo správce vašeho systému můžete tento problém vyřešit přidělením úplných oprávnění k tomuto souboru pro skupinu Users. Není možný zápis do souboru: { $path }
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.