Transvision

Filter by folder:

Show all results mail

Displaying 1 result:

Entity en-US cs
Entity # all locales mail • messenger • otr • am-im-otr.ftl
account-otr-description2
en-US
{ -brand-short-name } supports end-to-end encryption of one-to-one conversations based on OTR. This prevents third parties from eavesdropping on a conversation. This kind of end-to-end encryption can only be used when the other person also uses software that supports OTR.
cs
{ -brand-short-name } podporuje koncové šifrování konverzací dvou osob založené na OTR, což brání třetím stranám v jejich odposlechu konverzace. Tento způsob koncového šifrování lze použít pouze v případě, že druhá osoba rovněž používá software, který podporuje protokol OTR.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.