Transvision

Filter by folder:

Show all results mail

Displaying 1 result:

Entity en-US cs
Entity # all locales mail • chrome • messenger • removeAccount.dtd
removeDataServerAccount.desc
en-US
Removes all messages, folders and filters associated with this account from your local disk. Your messages and folders are still kept on the server.
cs
Odebírá všechny zprávy, složky a filtry spojené s tímto účtem, z místního disku. Vaše zprávy a složky budou jsou stále zachovány na serveru.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.