Transvision

Filter by folder:

Show all results mail

Displaying 1 result:

Entity en-US cs
Entity # all locales mail • chrome • messenger • removeAccount.dtd
removeDataLocalAccount.desc
en-US
Removes all messages, folders and filters associated with this account from your local disk. This does not affect some messages which may still be kept on the server. Do not choose this if you plan to archive the local data or re-use it in &brandShortName; later.
cs
Odebírá všechny zprávy, složky a filtry spojené s tímto účtem, z vašeho lokálního disku. Toto neovlivňuje některé zprávy, které mohou stále zůstat zachované na serveru. Nevybírejte toto, pokud plánujete archivovat místní data, nebo je znovu použít v aplikaci &brandShortName; později.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.