Transvision

Filter by folder:

Show all results mail

Displaying 1 result:

Entity en-US cs
Entity # all locales mail • chrome • messenger • addressbook • ldapAutoCompErrs.properties
15000
en-US
Verify that the Hostname is correct, and then try again, or else contact your System Administrator. To verify that the Hostname is correct, from the Edit menu, choose Preferences, then choose Mail & Newsgroups, and then choose Addressing. Click Edit Directories, and select the LDAP server being used. Click Edit to display the Hostname.
cs
Ověřte název serveru a pokus zopakujte, nebo kontaktujte svého systémového administrátora. Pro ověření správnosti názvu serveru zvolte z nabídky Nástroje položku Předvolby. V panelu Vytváření zpráv zvolte Adresářový server a Upravit adresáře. Vyberte název LDAP serveru a klepněte na Upravit.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.