Transvision

Filter by folder:

Show all results extensions

Displaying 1 result:

Entity en-US cs
Entity # all locales extensions • irc • chrome • chatzilla.properties
pref.munger.colorCodes.help
en-US
Enables the display of colors on the chat text, as well as other mIRC codes (bold and underline). When disabled, ChatZilla will simply hide mIRC codes.
cs
Povolí zobrazování barev v textu, stejně tak jako zpracování dalších řídících kódů mIRC (tučné a podtržené). Pokud je zakázáno, ChatZilla sice kódy přijme a porozumí jim, ale nedělá nic (tedy kódy se ani nezobrazí ani nezpracují).
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.