Transvision

Filter by folder:

Show all results extensions

Displaying 1 result:

Entity en-US cs
Entity # all locales extensions • irc • chrome • chatzilla.properties
pref.copyMessages.help
en-US
Any message marked as "important" will be copied to the network view. It allows you to quickly see messages that were addressed to you when you were away from the computer.
cs
Pokud je tato volba nastavena, jakákoli zpráva označená jako „důležitá“ bude také zkopírována do okna informací sítě. Umožní vám odejít na dlouhý čas a přesto nepropást žádnou důležitou zprávu pro vás.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.