Transvision

Filter by folder:

Show all results extensions

Displaying 1 result:

Entity en-US cs
Entity # all locales extensions • irc • chrome • chatzilla.properties
cmd.join.help
en-US
Joins the global (name starts with #), local (name starts with &), or modeless (name starts with a +) channel named <channel-name>. If no prefix is given, # is assumed. Provides the key <key> if specified.
cs
Připojí vás ke globálnímu (jméno začína na #), lokálnímu (jméno začína na &), nebo bezmódovému (jmého začíná na +) kanálu jménem <channel-name>. Pokud není zadána žádná předpona předpokládá se #. Použije klíč <key> pokud je zadán.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.