Transvision

Filter by folder:

Show all results editor

Displaying 1 result:

Entity en-US cs
Entity # all locales editor • ui • chrome • composer • editor.properties
NoAltText
en-US
If the image is relevant to the content of the document, you must supply alternate text that will appear in text-only browsers, and that will appear in other browsers when an image is loading or when image loading is disabled.
cs
Pokud patří obrázek do tohoto dokumentu, musíte zadat alternativní text, který se zobrazí v textových prohlížečích a také se objeví při načítání obrázku nebo pokud je zobrazování obrázků zakázáno.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.