Transvision

Filter by folder:

Show all results dom

Displaying 1 result:

Entity en-US cs
Entity # all locales dom • chrome • netError.dtd
dnsNotFound.longDesc
en-US
<p>The browser could not find the host server for the provided address.</p><ul><li>Did you make a mistake when typing the domain? (e.g. <q><strong>ww</strong>.mozilla.org</q> instead of <q><strong>www</strong>.mozilla.org</q>)</li><li>Are you certain this domain address exists? Its registration may have expired.</li><li>Are you unable to browse other sites? Check your network connection and DNS server settings.</li><li>Is your computer or network protected by a firewall or proxy? Incorrect settings can interfere with Web browsing.</li></ul>
cs
<p>URL adresa neodpovídá známému serveru a nelze ji načíst.</p><ul><li>Zkontrolujte, že je adresa napsaná správně a neobsahuje chyby jako <strong>ww</strong>.example.com místo <strong>www</strong>.example.com.</li><li>Je možné, že server už neexistuje.</li><li>Zobrazují se vám ostatní stránky? Tato chyba může být způsobena problémy ve vaší místní síti. Zkontrolujte nastavení síťového připojení vašeho počítače a DNS serveru.</li><li>Pokud je váš počítač chráněný firewallem nebo proxy serverem, ověřte správnost jejich nastavení.</li></ul>
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.