Transvision

Filter by folder:

Show all results dom

Displaying 1 result:

Entity en-US cs
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncNoDeclaration
en-US
The character encoding of the HTML document was not declared. The document will render with garbled text in some browser configurations if the document contains characters from outside the US-ASCII range. The character encoding of the page must be declared in the document or in the transfer protocol.
cs
HTML dokument nemá určenou znakovou sadu. Pokud dokument obsahuje znaky mimo rozsah US-ASCII, může se při určitém nastavení prohlížeče zobrazovat se zkomoleným textem. Znakovou sadu stránky je potřeba určit na úrovni přenosového protokolu nebo v dokumentu.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.