Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 1 result:

Entity en-US cs
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
webauthn.registerDirectPrompt2
en-US
%1$S is requesting extended information about your security key, which may affect your privacy.\n\n%2$S can anonymize this for you, but the website might decline this key. If declined, you can try again.
cs
Server %1$S vyžaduje podrobnější informace o vašem bezpečnostním klíči, což může ovlivnit vaše soukromí.\n\n%2$S může tyto informace anonymizovat, ale server pak může klíč odmítnout. V tom případě to poté můžete zkusit znovu.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.