Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 1 result:

Entity en-US cs
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
certImminentDistrust.message
en-US
The security certificate in use on this website will no longer be trusted in a future release. For more information, visit https://wiki.mozilla.org/CA/Upcoming_Distrust_Actions
cs
Certifikát použitý k zabezpečení této stránky nebude v budoucích verzích považován za důvěryhodný. Pro více informací prosím navštivte https://wiki.mozilla.org/CA/Upcoming_Distrust_Actions.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.