Transvision

Filter by folder:

Show all results mail

Displaying 1 result:

Entity en-US ca
Entity # all locales mail • chrome • messenger • prefs.properties
confirmDeferAccountWarning
en-US
If you store this account's new mail in a different account's Inbox, you will no longer be able to access already downloaded e-mail for this account. If you have mail in this account, please copy it to another account first.\n\nIf you have filters that filter mail into this account, you should disable them or change the destination folder. If any accounts have special folders in this account (Sent, Drafts, Templates, Archives, Junk), you should change them to be in another account.\n\nDo you still want to store this account's e-mail in a different account?
ca
Si emmagatzemeu el correu nou d'aquest compte a la safata d'entrada d'un compte diferent, no podreu accedir als missatges de correu d'aquest compte que ja s'hagin baixat anteriorment. Si teniu missatges en aquest compte, primer copieu-los a un altre compte.\n\nSi teniu filtres creats que afectin aquest compte, heu d'inhabilitar-los o canviar la carpeta de destinació. Si qualsevol dels comptes té carpetes especials (Enviats, Esborranys, Plantilles, Arxiu, Correu brossa) heu de canviar-les a l'altre compte.\n\nEsteu segur que voleu emmagatzemar els missatges d'aquest compte en un compte diferent?
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.