Transvision

Filter by folder:

Show all results suite

Displaying 1 result:

Entity en-US be
Entity # all locales suite • chrome • mailnews • pref • prefs.properties
confirmDeferAccountWarning
en-US
If you store this account's new mail in a different account's Inbox, you will no longer be able to access already downloaded e-mail for this account. If you have mail in this account, please copy it to another account first.\n\nIf you have filters that filter mail into this account, you should disable them or change the destination folder. If any accounts have special folders in this account (Sent, Drafts, Templates, Archives, Junk), you should change them to be in another account.\n\nDo you still want to store this account's e-mail in a different account?
be
Калі вы пачнеце захоўваць новую пошту для гэтага рахунку ў уваходнай скрынцы іншага рахунку, вы згубіце доступ да ўжо сцягнутай пошты рахунку. Спачатку скапіруйце такую пошту ў іншы рахунак, калі вы маеце такую.\n\nКалі вы маеце сіты, праз якія пошта пападае ў гэты рахунак, забараніце іх або змяніце паку прызначэння. Калі іншыя рахункі маюць адмысловыя папкі ў гэтым рахунку (Дасланыя, Чарнавікі, Узоры, Архівы, Лухта), вы мусіце перанесці іх у другі рахунак.\n\nВы дагэтуль хочаце захоўваць пошту гэтага рахунку ў іншым?
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.