Transvision

Filter by folder:

Show all results dom

Displaying 1 result:

Entity en-US az
Entity # all locales dom • chrome • netError.dtd
dnsNotFound.longDesc
en-US
<p>The browser could not find the host server for the provided address.</p><ul><li>Did you make a mistake when typing the domain? (e.g. <q><strong>ww</strong>.mozilla.org</q> instead of <q><strong>www</strong>.mozilla.org</q>)</li><li>Are you certain this domain address exists? Its registration may have expired.</li><li>Are you unable to browse other sites? Check your network connection and DNS server settings.</li><li>Is your computer or network protected by a firewall or proxy? Incorrect settings can interfere with Web browsing.</li></ul>
az
<p>Brauzer, daxil etdiyiniz ünvanın serverlərini tapa bilmədi.</p><ul><li>Ünvanı səhv daxil etmiş ola bilərsiniz. (Məsələn <q><strong>www</strong>.mozilla.org</q> əvəzinə <q><strong>ww</strong>.mozilla.org</q> yazılmış ola bilər.)</li><li>Bu sayt adı istifadə olunmaya bilər. istifadə tarixi sona çatdığından qeydiyyatdan silinə bilər.</li><li>Digər saytları da aça bilmirsinizsə. Bağlantınızı və DNS server seçimlərini yoxlayın.</li><li>Kompüteriniz ya da bağlantınız təhlükəsizlik divarı ilə qorunmuş ola bilər. DÜzgün nizamlanmamış seçimlər internətə bağlanmanıza problem yarada bilər.</li></ul>
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.