Transvision

Filter by folder:

Show all results dom

Displaying 1 result:

Entity en-US az
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
IDBOpenDBOptions_StorageTypeWarning
en-US
The ‘storage’ attribute in options passed to indexedDB.open is deprecated and will soon be removed. To get persistent storage, please use navigator.storage.persist() instead.
az
indexedDB.open-ə göndərilən seçimlərdə ‘storage’ atributunun vaxtı çıxıb və tezliklə dəstəklənməyəcək. Daimi yaddaş üçün lütfən əvəzinə navigator.storage.persist() işlədin.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.