Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 1 result:

Entity en-US az
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
webauthn.registerDirectPrompt2
en-US
%1$S is requesting extended information about your security key, which may affect your privacy.\n\n%2$S can anonymize this for you, but the website might decline this key. If declined, you can try again.
az
%1$S təhlükəsizlik açarınız üçün ətraflı məlumat istəyir, bu məxfiliyinizə təsir edə bilər.\n\n%2$S bunu sizin üçün anonimləşdirə bilər, ancaq sayt bu açarı qəbul etməyə bilər. Əgər imtina etsəniz təkrar yoxlaya bilərsiz.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.