Transvision

Filter by folder:

Show all results toolkit

Displaying 1 result:

Entity en-US af
Entity # all locales toolkit • chrome • global • browser.properties
browsewithcaret.checkLabel
en-US
Pressing F7 turns Caret Browsing on or off. This feature places a moveable cursor in web pages, allowing you to select text with the keyboard. Do you want to turn Caret Browsing on?
af
Druk F7 om karetblaai aan en af te skakel. Hierdie eienskap plaas 'n beweegbare wyser in webblaaie, wat u dan toelaat om teks te selekteer met die sleutelbord. Wil u karetblaai aanskakel?
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.