Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 1 result:

Entity ca ast
Entity # all locales browser • chrome • browser • places • places.properties
lockPrompt.text
ca
Les adreces d'interès i l'historial no seran funcionals perquè un dels fitxers del %S l'utilitza una altra aplicació. Cert programari de seguretat podria estar provocant aquest problema.
ast
El sistema de marcadores ya historial nun va funcionar porque unu de los ficheros de %S ta usándolu otra aplicación. Dalgún software de seguranza pue causar esti problema.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.