Transvision

Filter by folder:

Show all results browser toolkit

Displaying 69 results for the string zaznamke in sl:

Entity sl en-US
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmark-panel-remove.label
sl
{ $count -> [one] Odstrani zaznamek [two] Odstrani { $count } zaznamka [few] Odstrani { $count } zaznamke *[other] Odstrani { $count } zaznamkov }
en-US
{ $count -> [1] Remove bookmark *[other] Remove { $count } bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-subview-bookmark-tab.label
sl
Dodaj trenutni zavihek med zaznamke
en-US
Bookmark current tab
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-toolbar-empty-message
sl
Za hiter dostop postavite svoje zaznamke v to orodno vrstico. <a data-l10n-name="manage-bookmarks">Upravljanje zaznamkov </a>
en-US
For quick access, place your bookmarks here on the bookmarks toolbar. <a data-l10n-name="manage-bookmarks">Manage bookmarks</a>
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-import-button2.label
sl
Uvozi zaznamke
en-US
Import bookmarks
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-import-button2.tooltiptext
sl
Uvozite zaznamke v { -brand-short-name } iz drugega brskalnika.
en-US
Import bookmarks from another browser to { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
navbar-library.tooltiptext
sl
Prikaži zgodovino, shranjene zaznamke in drugo
en-US
View history, saved bookmarks, and more
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-star-add-bookmark.tooltiptext
sl
Dodaj stran med zaznamke ({ $shortcut })
en-US
Bookmark this page ({ $shortcut })
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-bookmark-link-2.label
sl
Dodaj povezavo med zaznamke
en-US
Bookmark Link
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-bookmark-page-mac.label
sl
Dodaj stran med zaznamke
en-US
Bookmark Page
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-bookmark-page-with-shortcut.aria-label
sl
Dodaj stran med zaznamke
en-US
Bookmark Page
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-bookmark-page-with-shortcut.tooltiptext
sl
Dodaj stran med zaznamke ({ $shortcut })
en-US
Bookmark page ({ $shortcut })
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-bookmark-page.aria-label
sl
Dodaj stran med zaznamke
en-US
Bookmark Page
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-bookmark-page.tooltiptext
sl
Dodaj stran med zaznamke
en-US
Bookmark page
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-frame-add-bookmark.label
sl
Dodaj okvir med zaznamke
en-US
Bookmark Frame
Entity # all locales browser • browser • confirmationHints.ftl
confirmation-hint-page-bookmarked
sl
Shranjeno med zaznamke
en-US
Saved to bookmarks
Entity # all locales browser • browser • featureCallout.ftl
continuous-onboarding-firefox-view-tab-pickup-subtitle
sl
Uporabite zavihke iz katere koli naprave ter sinhronizirajte svoje zaznamke, gesla in druge podatke.
en-US
Access your open tabs from any device. Plus sync your bookmarks, passwords, and more.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-import-history-description
sl
Naj { -brand-short-name } postane vaš brskalnik za vsakodnevna opravila. Uvozite zgodovino brskanja, zaznamke in ostalo.
en-US
Make { -brand-short-name } your go-to browser. Import browsing history, bookmarks, and more.
Entity # all locales browser • browser • fxviewTabList.ftl
fxviewtabrow-add-bookmark
sl
Dodaj med zaznamke
en-US
Bookmark
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-bookmark-tab.label
sl
Dodaj trenutni zavihek med zaznamke
en-US
Bookmark Current Tab
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-bookmarks-all-tabs.label
sl
Dodaj vse zavihke med zaznamke
en-US
Bookmark All Tabs
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
browser-data-bookmarks-checkbox.label
sl
{ $browser -> [ie] Priljubljene [edge] Priljubljene *[other] Zaznamke }
en-US
{ $browser -> [ie] Favorites [edge] Favorites *[other] Bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
browser-data-bookmarks-label.value
sl
{ $browser -> [ie] Priljubljene [edge] Priljubljene *[other] Zaznamke }
en-US
{ $browser -> [ie] Favorites [edge] Favorites *[other] Bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
browser-data-history-checkbox.label
sl
{ $browser -> [firefox] Zgodovino brskanja in zaznamke *[other] Zgodovino brskanja }
en-US
{ $browser -> [firefox] Browsing History and Bookmarks *[other] Browsing History }
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
browser-data-history-label.value
sl
{ $browser -> [firefox] Zgodovino brskanja in zaznamke *[other] Zgodovino brskanja }
en-US
{ $browser -> [firefox] Browsing History and Bookmarks *[other] Browsing History }
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
import-from
sl
{ PLATFORM() -> [windows] Uvozi možnosti, zaznamke, zgodovino, gesla in ostale podatke iz: *[other] Uvozi nastavitve, zaznamke, zgodovino, gesla in ostale podatke iz: }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Import Options, Bookmarks, History, Passwords and other data from: *[other] Import Preferences, Bookmarks, History, Passwords and other data from: }
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
import-from-bookmarks
sl
Uvozi zaznamke iz:
en-US
Import Bookmarks from:
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-list-bookmark-label
sl
zaznamke
en-US
bookmarks
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-import-browser-no-browsers
sl
{ -brand-short-name } ni našel programov, ki bi vsebovali zaznamke, zgodovino ali gesla.
en-US
{ -brand-short-name } couldn’t find any programs that contain bookmark, history or password data.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-bookmark-fxa-header
sl
Sinhronizirajte zaznamke povsod.
en-US
Sync your bookmarks everywhere.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-bookmark-fxa-link-text
sl
Sinhroniziraj zaznamke zdaj
en-US
Sync bookmarks now
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-empty-section-highlights
sl
Začnite z brskanjem, mi pa vam bomo tu prikazovali odlične članke, videoposnetke ter druge strani, ki ste jih nedavno obiskali ali shranili med zaznamke.
en-US
Start browsing, and we’ll show some of the great articles, videos, and other pages you’ve recently visited or bookmarked here.
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-menu-bookmark
sl
Dodaj med zaznamke
en-US
Bookmark
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-import-subtitle
sl
Nastavite { -brand-short-name } po svoji meri. Dodajte svoje zaznamke, gesla in druge podatke iz starega brskalnika.
en-US
Set up { -brand-short-name } how you like it. Add your bookmarks, passwords, and more from your old browser.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-mobile-download-subtitle
sl
Zajemite zavihke iz ene naprave in nadaljujte, kjer ste končali, na drugi. Poleg tega sinhronizirajte svoje zaznamke in gesla povsod, kjer uporabljate { -brand-product-name }.
en-US
Grab tabs from one device and pick up where you left off on another. Plus sync your bookmarks and passwords anywhere you use { -brand-product-name }.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
onboarding-device-migration-subtitle
sl
Prijavite se v { -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") } in prenesite svoje zaznamke, gesla in zgodovino s seboj na svojo novo napravo.
en-US
Sign in to your { -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") } to bring your bookmarks, passwords, and history with you on your new device.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
onboarding-device-migration-subtitle2
sl
Prijavite se v svoj račun in si prenesite zaznamke, gesla in zgodovino na novi računalnik.
en-US
Sign in to your account to bring your bookmarks, passwords, and history with you on your new device.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
onboarding-infrequent-import-subtitle
sl
Ne glede na to, ali se nameščate ali zgolj opazujete, ne pozabite, da lahko uvozite svoje zaznamke, gesla in drugo.
en-US
Whether you’re settling in or just stopping by, remember you can import your bookmarks, passwords, and more.
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-create-bookmark.label
sl
{ $count -> [1] Dodaj stran med zaznamke *[other] Dodaj strani med zaznamke }
en-US
{ $count -> [1] Bookmark Page *[other] Bookmark Pages }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-delete-bookmark.label
sl
{ $count -> [one] Izbriši zaznamek [two] Izbriši zaznamka [few] Izbriši zaznamke *[other] Izbriši zaznamke }
en-US
{ $count -> [1] Delete Bookmark *[other] Delete Bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-export-bookmarks-to-html.label
sl
Izvozi zaznamke v HTML
en-US
Export Bookmarks to HTML
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-import-bookmarks-from-html.label
sl
Uvozi zaznamke iz HTML
en-US
Import Bookmarks from HTML
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-maintenance-button-mac.tooltiptext
sl
Uvozite in shranite svoje zaznamke
en-US
Import and backup your bookmarks
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-maintenance-button.tooltiptext
sl
Uvozite in shranite svoje zaznamke
en-US
Import and backup your bookmarks
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-open-all-bookmarks.label
sl
Odpri vse zaznamke
en-US
Open All Bookmarks
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-organize-button-mac.tooltiptext
sl
Organizirajte svoje zaznamke
en-US
Organize your bookmarks
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-organize-button.tooltiptext
sl
Organizirajte svoje zaznamke
en-US
Organize your bookmarks
Entity # all locales browser • browser • placesPrompts.ftl
places-bookmarks-restore-alert
sl
Ta korak bo vse vaše trenutne zaznamke zamenjal z varnostno kopijo. Ali ste prepričani?
en-US
This will replace all of your current bookmarks with the backup. Are you sure?
Entity # all locales browser • browser • placesPrompts.ftl
places-bookmarks-restore-alert-title
sl
Povrni zaznamke
en-US
Revert Bookmarks
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-Bookmarks
sl
Ustvarjaj zaznamke v orodni vrstici, meniju zaznamkov ali v določeni mapi.
en-US
Create bookmarks in the Bookmarks toolbar, Bookmarks menu, or a specified folder inside them.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
addressbar-locbar-bookmarks-option.label
sl
zaznamke
en-US
Bookmarks
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-data-migration-description
sl
Uvozite zaznamke, gesla, zgodovino in podatke za samodejno izpolnjevanje v { -brand-short-name(sklon: "tozilnik") }.
en-US
Import bookmarks, passwords, history, and autofill data into { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
prefs-sync-offer-setup-label2
sl
Sinhronizirajte zaznamke, zgodovino, zavihke, gesla, dodatke in nastavitve vseh svojih naprav.
en-US
Synchronize your bookmarks, history, tabs, passwords, add-ons, and settings across all your devices.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-engine-bookmarks.label
sl
zaznamke
en-US
Bookmarks
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-signedout-description2
sl
Sinhronizirajte zaznamke, zgodovino, zavihke, gesla, dodatke in nastavitve vseh svojih naprav.
en-US
Synchronize your bookmarks, history, tabs, passwords, add-ons, and settings across all your devices.
Entity # all locales browser • browser • profile • default-bookmarks.ftl
default-bookmarks-toolbarfolder-description
sl
Dodajte zaznamke v to mapo, če jih želite imeti v orodni vrstici zaznamkov
en-US
Add bookmarks to this folder to see them displayed on the Bookmarks Toolbar
Entity # all locales browser • browser • sync.ftl
fxa-signout-dialog2-checkbox
sl
Izbriši podatke s te naprave (gesla, zgodovino, zaznamke itd.)
en-US
Delete data from this device (passwords, history, bookmarks, etc.)
Entity # all locales browser • browser • syncedTabs.ftl
synced-tabs-context-bookmark.label
sl
Dodaj zavihke med zaznamke
en-US
Bookmark Tab
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
bookmark-selected-tabs.label
sl
Dodaj zavihke med zaznamke
en-US
Bookmark Tabs
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
tab-context-bookmark-tab.label
sl
Dodaj zavihke med zaznamke
en-US
Bookmark Tab
Entity # all locales browser • browser • toolbarContextMenu.ftl
toolbar-context-menu-bookmark-selected-tab.label
sl
Dodaj izbrani zavihek med zaznamke
en-US
Bookmark Selected Tab
Entity # all locales browser • browser • toolbarContextMenu.ftl
toolbar-context-menu-bookmark-selected-tabs.label
sl
Dodaj izbrane zavihke med zaznamke
en-US
Bookmark Selected Tabs
Entity # all locales browser • browser • toolbarContextMenu.ftl
toolbar-context-menu-bookmarks-show-other-bookmarks.label
sl
Prikaži druge zaznamke
en-US
Show Other Bookmarks
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
bookmarksMenuButton.tooltip
sl
Prikaži zaznamke (%S)
en-US
Show your bookmarks (%S)
Entity # all locales browser • chrome • browser • places • bookmarkProperties.properties
dialogAcceptLabelAddMulti
sl
Dodaj zaznamke
en-US
Add Bookmarks
Entity # all locales browser • chrome • browser • syncSetup.properties
relinkVerify.description
sl
Pred tem je bil v Sync na tem računalniku prijavljen drug uporabnik. Prijava bo združila zaznamke, gesla in druge nastavitve na tem brskalniku z računom %S
en-US
A different user was previously signed in to Sync on this computer. Signing in will merge this browser’s bookmarks, passwords and other settings with %S
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProfiles.ftl
profiles-subtitle
sl
Ta stran vam pomaga pri upravljanju s profili. Vsak profil je svet zase, ki vsebuje ločeno zgodovino, zaznamke, nastavitve in dodatke.
en-US
This page helps you to manage your profiles. Each profile is a separate world which contains separate history, bookmarks, settings and add-ons.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • profileDowngrade.ftl
profiledowngrade-nosync
sl
Uporaba starejše različice { -brand-product-name(sklon: "rodilnik") } lahko pokvari zgodovino brskanja in zaznamke, ki so že shranjeni v obstoječem { -brand-product-name }ovem profilu. Za zaščito svojih podatkov ustvarite nov profil za to namestitev { -brand-short-name(sklon: "rodilnik") }.
en-US
Using an older version of { -brand-product-name } can corrupt bookmarks and browsing history already saved to an existing { -brand-product-name } profile. To protect your information, create a new profile for this installation of { -brand-short-name }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • profileDowngrade.ftl
profiledowngrade-sync
sl
Uporaba starejše različice { -brand-product-name }a lahko pokvari zgodovino brskanja in zaznamke, ki so že shranjeni v obstoječem { -brand-product-name }ovem profilu. Za zaščito svojih podatkov ustvarite nov profil za to namestitev { -brand-short-name }a. Svoje podatke lahko ohranite usklajene v vseh profilih s pomočjo { -fxaccount-brand-name }a.
en-US
Using an older version of { -brand-product-name } can corrupt bookmarks and browsing history already saved to an existing { -brand-product-name } profile. To protect your information, create a new profile for this installation of { -brand-short-name }. You can always sign in with a { -fxaccount-brand-name } to sync your bookmarks and browsing history between profiles.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • profileDowngrade.ftl
profiledowngrade-sync2
sl
Uporaba starejše različice { -brand-product-name(sklon: "rodilnik") } lahko pokvari zgodovino brskanja in zaznamke, ki so že shranjeni v obstoječem { -brand-product-name }ovem profilu. Za zaščito svojih podatkov ustvarite nov profil za to namestitev { -brand-short-name(sklon: "rodilnik") }. Svoje podatke lahko ohranite usklajene v vseh profilih s pomočjo računa in sinhronizacije.
en-US
Using an older version of { -brand-product-name } can corrupt bookmarks and browsing history already saved to an existing { -brand-product-name } profile. To protect your information, create a new profile for this installation of { -brand-short-name }. You can always sign in with an account to sync your bookmarks and browsing history between profiles.

No matching results for the string zaznamke for the locale en-US

Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.