Transvision

Displaying 7 results for the string update in nb-NO:

Entity nb-NO en-US
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-updated-passwords
nb-NO
{ $updatedEntries -> [one] { $updatedEntries } oppdatert *[other] { $updatedEntries } oppdatert }
en-US
{ $updatedEntries -> [one] { $updatedEntries } updated *[other] { $updatedEntries } updated }
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-browser-version-too-old
nb-NO
The connected browser has an old version ({ $runtimeVersion }). The minimum supported version is ({ $minVersion }). This is an unsupported setup and may cause DevTools to fail. Please update the connected browser. <a>Troubleshooting</a>
en-US
The connected browser has an old version ({ $runtimeVersion }). The minimum supported version is ({ $minVersion }). This is an unsupported setup and may cause DevTools to fail. Please update the connected browser. <a>Troubleshooting</a>
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-browser-version-too-recent
nb-NO
The connected browser is more recent ({ $runtimeVersion }, buildID { $runtimeID }) than your { -brand-shorter-name } ({ $localVersion }, buildID { $localID }). This is an unsupported setup and may cause DevTools to fail. Please update Firefox. <a>Troubleshooting</a>
en-US
The connected browser is more recent ({ $runtimeVersion }, buildID { $runtimeID }) than your { -brand-shorter-name } ({ $localVersion }, buildID { $localID }). This is an unsupported setup and may cause DevTools to fail. Please update Firefox. <a>Troubleshooting</a>
Entity # all locales devtools • client • application.ftl
serviceworker-worker-updated
nb-NO
Updated <time>{ DATETIME($date, month: "long", year: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric") }</time>
en-US
Updated <time>{ DATETIME($date, month: "long", year: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric") }</time>
Entity # all locales devtools • client • responsive.properties
responsive.deviceFormUpdate
nb-NO
Update
en-US
Update
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-detail-group-label-updates.aria-label
nb-NO
{ addon-detail-updates-label }
en-US
{ addon-detail-updates-label }
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • backgroundupdate.ftl
backgroundupdate-task-description
nb-NO
Oppgaven bakgrunns-opdatering leter etter opdateringar til { -brand-short-name }, når { -brand-short-name } ikke kjører. Denne oppgaven blir installert automatisk av { -brand-short-name } og blir installert på nytt, når { -brand-short-name } kjører. For å deaktivere oppgaven endrer du nettleserinnstillingene eller innstillingen «BackgroundAppUpdate» i virksomhets-policyen til { -brand-short-name }.
en-US
The Background Update task checks for updates to { -brand-short-name } when { -brand-short-name } is not running. This task is installed automatically by { -brand-short-name }, and is reinstalled when { -brand-short-name } runs. To disable this task, update the browser settings or the { -brand-short-name } enterprise policy setting “BackgroundAppUpdate”.

Displaying 191 results for the string update in en-US:

Entity nb-NO en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutdialog-channel-description
nb-NO
Du bruker nå oppdateringskanalen <label data-l10n-name="current-channel">{ $channel }</label>.
en-US
You are currently on the <label data-l10n-name="current-channel">{ $channel }</label> update channel.
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutdialog-update-checking-failed
nb-NO
Kunne ikke søke etter oppdateringer
en-US
Failed to check for updates.
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutdialog-update-downloading
nb-NO
Laster ned oppdatering — <label data-l10n-name="download-status">{ $transfer }</label>
en-US
Downloading update — <label data-l10n-name="download-status">{ $transfer }</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutdialog-update-manual-with-link
nb-NO
Oppdateringer er tilgjengelig på <label data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</label>
en-US
Updates available at <label data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
settings-update-downloading
nb-NO
<img data-l10n-name="icon"/>Laster ned oppdatering — <label data-l10n-name="download-status">{ $transfer }</label>
en-US
<img data-l10n-name="icon"/>Downloading update — <label data-l10n-name="download-status">{ $transfer }</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
settings-update-manual-with-link
nb-NO
Oppdateringer er tilgjengelig på <a data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</a>
en-US
Updates available at <a data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-adminDisabled
nb-NO
Oppdateringer er avslått av systemansvarlig
en-US
Updates disabled by your system administrator
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-applying
nb-NO
Installerer oppdatering
en-US
Applying update
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-checkForUpdatesButton.label
nb-NO
Søk etter oppdateringer
en-US
Check for updates
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-checkingForUpdates
nb-NO
Søker etter oppdateringer
en-US
Checking for updates
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-failed
nb-NO
Oppdatering mislykket. <label data-l10n-name="failed-link">Last ned den nyeste versjonen</label>
en-US
Update failed. <label data-l10n-name="failed-link">Download the latest version</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-failed-main
nb-NO
Oppdatering mislykket. <a data-l10n-name="failed-link-main">Last ned den nyeste versjonen</a>
en-US
Update failed. <a data-l10n-name="failed-link-main">Download the latest version</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-internal-error2
nb-NO
Kan ikke se etter oppdateringer på grunn av intern feil. Oppdateringer tilgjengelig på <label data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</label>
en-US
Unable to check for updates due to internal error. Updates available at <label data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-otherInstanceHandlingUpdates
nb-NO
{ -brand-short-name } blir oppdatert av en annen instans
en-US
{ -brand-short-name } is being updated by another instance
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-unsupported
nb-NO
Du kan ikke utføre flere oppdateringer på dette systemet. <label data-l10n-name="unsupported-link">Les mer</label>
en-US
You can not perform further updates on this system. <label data-l10n-name="unsupported-link">Learn more</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-updateButton.label
nb-NO
Start på nytt for å oppdatere { -brand-shorter-name }
en-US
Restart to Update { -brand-shorter-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-modified
nb-NO
{ $count -> *[other] <span>Eksisterende innlogginger oppdatert:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Existing logins updated:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-modified2
nb-NO
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> *[other] <span>Existing entries updated:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-modified
nb-NO
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">eksisterende innlogginger oppdatert</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Existing logins updated</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-modified2
nb-NO
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Existing entries updated</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-row-description-modified
nb-NO
Eksisterende innlogging oppdatert
en-US
Existing login updated
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-row-description-modified2
nb-NO
Eksisterende oppføring oppdatert
en-US
Existing entry updated
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
breach-alert-text
nb-NO
Passord ble lekket eller stjålet fra dette nettstedet siden du sist oppdaterte dine innloggingsdetaljer. Endre passordet ditt for å beskytte kontoen din.
en-US
Passwords were leaked or stolen from this website since you last updated your login details. Change your password to protect your account.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-item-timeline-action-updated
nb-NO
Oppdatert
en-US
Updated
Entity # all locales browser • browser • aboutRestartRequired.ftl
restart-required-intro
nb-NO
En oppdatering til { -brand-short-name } startet i bakgrunnen. Du må starte på nytt for å fullføre oppdateringen.
en-US
An update to { -brand-short-name } started in the background. You’ll need to restart to finish the update.
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-auto-submit-checkbox-2
nb-NO
Oppdater innstillingene for automatisk å sende rapporter når { -brand-short-name } krasjer
en-US
Update preferences to automatically submit reports when { -brand-short-name } crashes
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-last-updated
nb-NO
Sist oppdatert: { DATETIME($date, year: "numeric", month: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric", hour12: "false") }
en-US
Last updated: { DATETIME($date, year: "numeric", month: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric", hour12: "false") }
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-available2.label
nb-NO
Oppdatering er tilgjengelig
en-US
Update available
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-manual-message2
nb-NO
Klarte ikke å oppdatere { -brand-shorter-name } automatisk. Last ned den nye versjonen — du mister ikke lagret informasjon eller tilpasninger.
en-US
{ -brand-shorter-name } couldn’t update automatically. Download the new version — you won’t lose saved information or customizations.
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-manual2.label
nb-NO
Oppdatering er tilgjengelig
en-US
Update available
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-other-instance-message
nb-NO
En ny { -brand-shorter-name }-oppdatering er tilgjengelig, men den kan ikke installeres fordi en annen versjon av { -brand-shorter-name } kjører. Lukk den for å fortsette oppdateringen, eller velg å oppdatere uansett (den andre versjon fungerer kanskje ikke riktig før du starter den på nytt).
en-US
A new { -brand-shorter-name } update is available, but it can’t be installed because another copy of { -brand-shorter-name } is running. Close it to continue the update, or choose to update anyway (the other copy may not work correctly until you restart it).
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-other-instance.buttonlabel
nb-NO
Oppdater { -brand-shorter-name } likevel
en-US
Update { -brand-shorter-name } anyway
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-other-instance.label
nb-NO
{ -brand-shorter-name } kan ikke oppdateres automatisk til den seneste versjonen.
en-US
{ -brand-shorter-name } is unable to automatically update to the latest version.
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-restart2.buttonlabel
nb-NO
Oppdater og start på nytt
en-US
Update and restart
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-restart2.label
nb-NO
Oppdatering er tilgjengelig
en-US
Update available
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-unsupported2.label
nb-NO
Klarte ikke å oppdatere
en-US
Unable to update
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-banner-update-available.label
nb-NO
Oppdatering tilgjengelig — last ned nå
en-US
Update available — download now
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-banner-update-downloading.label
nb-NO
Laster ned { -brand-shorter-name }-oppdatering
en-US
Downloading { -brand-shorter-name } update
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-banner-update-manual.label
nb-NO
Oppdatering tilgjengelig — last ned nå
en-US
Update available — download now
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-banner-update-restart.label
nb-NO
Oppdatering tilgjengelig — start på nytt
en-US
Update available — restart now
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-banner-update-unsupported.label
nb-NO
Kan ikke oppdatere — systemet er inkompatibelt
en-US
Unable to update — system incompatible
Entity # all locales browser • browser • backgroundtasks • defaultagent.ftl
default-browser-agent-task-description
nb-NO
Standard nettleseragentoppgave sjekker når standard nettleser endres fra { -brand-short-name } til en annen nettleser. Hvis endringen skjer under mistenkelige omstendigheter, vil den be brukerne om å bytte tilbake til { -brand-short-name } ikke mer enn to ganger. Denne oppgaven blir installert automatisk av { -brand-short-name }, og blir installert på nytt når { -brand-short-name } oppdateres. For å deaktivere denne oppgaven, oppdaterer du innstillingen «standard-browser-agent.enabled» på about:config-siden eller { -brand-short-name } virksomhets-policy-innstillingen «DisableDefaultBrowserAgent».
en-US
The Default Browser Agent task checks when the default changes from { -brand-short-name } to another browser. If the change happens under suspicious circumstances, it will prompt users to change back to { -brand-short-name } no more than two times. This task is installed automatically by { -brand-short-name }, and is reinstalled when { -brand-short-name } updates. To disable this task, update the “default-browser-agent.enabled” preference on the about:config page or the { -brand-short-name } enterprise policy setting “DisableDefaultBrowserAgent”.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
quickactions-cmd-update
nb-NO
oppdater
en-US
update
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
quickactions-update
nb-NO
Oppdater { -brand-short-name }
en-US
Update { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • confirmationHints.ftl
confirmation-hint-address-updated
nb-NO
Adresse oppdatert
en-US
Address updated
Entity # all locales browser • browser • confirmationHints.ftl
confirmation-hint-credit-card-updated
nb-NO
Kort oppdatert
en-US
Card updated
Entity # all locales browser • browser • confirmationHints.ftl
confirmation-hint-password-updated
nb-NO
Passord oppdatert
en-US
Password updated
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-syncedtabs-synctabs-header
nb-NO
Oppdater dine synkroniseringsinnstillinger
en-US
Update your sync settings
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-updated-passwords
nb-NO
{ $updatedEntries -> [one] { $updatedEntries } oppdatert *[other] { $updatedEntries } oppdatert }
en-US
{ $updatedEntries -> [one] { $updatedEntries } updated *[other] { $updatedEntries } updated }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-video-support-body
nb-NO
Videoer på dette nettstedet kan ikke spilles av riktig på denne versjonen av { -brand-short-name }. For full videostøtte, oppdater { -brand-short-name } nå.
en-US
Videos on this site may not play correctly on this version of { -brand-short-name }. For full video support, update { -brand-short-name } now.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-video-support-header
nb-NO
Oppdater { -brand-short-name } for å spille av video
en-US
Update { -brand-short-name } to play video
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-video-support-primary-button
nb-NO
Oppdater nå
en-US
Update Now
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
device-migration-fxa-spotlight-heavy-user-body
nb-NO
Sørg for at viktig informasjon — som bokmerker og passord — er oppdatert og beskyttet på alle dine enheter.
en-US
Make sure important info — like bookmarks and passwords — is updated and protected across all your devices.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
device-migration-fxa-spotlight-older-device-body
nb-NO
En konto holder viktig informasjon oppdatert og beskyttet på alle enheter du kobler til.
en-US
An account keeps your important info updated and protected on any device you connect.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-existing-pin-subtitle
nb-NO
Start et sunnere internett fra hvor som helst med et enkelt klikk. Den siste oppdateringen vår er fullpakket med nye ting vi tror du vil elske.
en-US
Launch a healthier internet from anywhere with a single click. Our latest update is packed with new things we think you’ll adore.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-existing-set-default-only-subtitle
nb-NO
Bruk en nettleser som beskytter personvernet ditt mens du beveger deg rundt på nettet. Den siste oppdateringen vår er fullpakket med ting du elsker.
en-US
Use a browser that defends your privacy while you zip around the web. Our latest update is packed with things that you adore.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-AppAutoUpdate
nb-NO
Slå på eller slå av automatisk programoppdateringer.
en-US
Enable or disable automatic application update.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-AppUpdatePin
nb-NO
Forhindre at { -brand-short-name } oppdateres utover den angitte versjonen.
en-US
Prevent { -brand-short-name } from being updated beyond the specified version.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-AppUpdateURL
nb-NO
Angi egendefinert programoppdateringsadresse.
en-US
Set custom app update URL.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-BackgroundAppUpdate2
nb-NO
Slå på eller av bakgrunnsoppdatereren.
en-US
Enable or disable the background updater.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-ExtensionUpdate
nb-NO
Slå på eller slå av automatisk utvidelsesoppdateringer.
en-US
Enable or disable automatic extension updates.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-ManualAppUpdateOnly
nb-NO
Tillat kun manuelle oppdateringer og gi ikke brukeren varsel om oppdateringer.
en-US
Allow manual updates only and do not notify the user about updates.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-OverridePostUpdatePage
nb-NO
Bytt ut «Hva er nytt»-siden som blir vist etter en oppdatering. La policyen stå tom hvis sida etter oppdatering skal deaktiveres.
en-US
Override the post-update “What’s New” page. Set this policy to blank if you want to disable the post-update page.
Entity # all locales browser • browser • preferences • formAutofill.ftl
address-capture-update-button.label
nb-NO
Oppdater
en-US
Update
Entity # all locales browser • browser • preferences • formAutofill.ftl
address-capture-update-doorhanger-header
nb-NO
Oppdater adresse?
en-US
Update address?
Entity # all locales browser • browser • preferences • languages.ftl
browser-languages-error
nb-NO
{ -brand-short-name } kan ikke oppdatere språkene dine akkurat nå. Kontroller at du er koblet til Internett, eller prøv på nytt.
en-US
{ -brand-short-name } can’t update your languages right now. Check that you are connected to the internet or try again.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-application-auto.label
nb-NO
Installer oppdateringer automatisk (anbefalt)
en-US
Automatically install updates (recommended)
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-application-check-choose.label
nb-NO
Se etter oppdateringer, men la meg velge om jeg vil installere dem
en-US
Check for updates but let you choose to install them
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-application-manual.label
nb-NO
Se aldri etter oppdateringer (anbefales ikke)
en-US
Never check for updates (not recommended)
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-application-suppress-prompts.label
nb-NO
Vis færre oppdateringsvarsler
en-US
Show fewer update notification prompts
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-application-title
nb-NO
{ -brand-short-name }-oppdateringer
en-US
{ -brand-short-name } Updates
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-application-use-service.label
nb-NO
Bruk en bakgrunnstjeneste for å installere oppdateringer
en-US
Use a background service to install updates
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-history.label
nb-NO
Vis oppdateringshistorikk
en-US
Show Update History
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-in-progress-message
nb-NO
Vil du at { -brand-short-name } skal fortsette med denne oppdateringen?
en-US
Do you want { -brand-short-name } to continue with this update?
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-in-progress-title
nb-NO
Oppdatering pågår
en-US
Update In Progress
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-setting-write-failure-message2
nb-NO
{ -brand-short-name } oppdaget en feil og lagret ikke denne endringen. Merk, for å kunne lagre endringen av denne oppdateringsinnstillingen, kreves det tillatelse til å skrive til filen nedenfor. Du eller en systemadministrator kan muligens løse feilen ved å gi gruppen Brukere full tilgang til denne filen. Kunne ikke skrive til filen: { $path }
en-US
{ -brand-short-name } encountered an error and didn’t save this change. Note that changing this update setting requires permission to write to the file below. You or a system administrator may be able resolve the error by granting the Users group full control to this file. Could not write to file: { $path }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-setting-write-failure-title2
nb-NO
Kunne ikke lagre oppdateringsinnstillinger
en-US
Error saving Update settings
Entity # all locales browser • browser • speechDispatcher.ftl
speech-dispatcher-lib-too-old
nb-NO
Du kan ikke bruke talesyntese fordi «Speech Dispatcher» må oppdateres.
en-US
You can’t use speech synthesis because Speech Dispatcher needs to be updated.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
decoder.unsupportedLibavcodec.message
nb-NO
libavcode kan være sårbart eller ikke støttet, og burde oppdateres for å spille video.
en-US
libavcodec may be vulnerable or is not supported, and should be updated to play video.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
e10s.accessibilityNotice.jawsMessage
nb-NO
Visning av faneinnholdet er deaktivert på grunn av inkompatibilitet mellom %S og tilgjengelighetsprogramvaren. Oppdater skjermleseren eller bytt til Firefox Extended Support Release.
en-US
Display of tab content is disabled due to incompatibility between %S and your accessibility software. Please update your screen reader or switch to Firefox Extended Support Release.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
update.downloadAndInstallButton.label
nb-NO
Oppdater til %S
en-US
Update to %S
Entity # all locales browser • defaultagent • defaultagent_localized.ini
DefaultBrowserAgentTaskDescription
nb-NO
Standard nettleseragentoppgave sjekker når standard nettleser endres fra %MOZ_APP_DISPLAYNAME% til en annen nettleser. Hvis endringen skjer under mistenkelige omstendigheter, vil den be brukerne om å bytte tilbake til %MOZ_APP_DISPLAYNAME% ikke mer enn to ganger. Denne oppgaven blir installert automatisk av %MOZ_APP_DISPLAYNAME%, og blir installert på nytt når %MOZ_APP_DISPLAYNAME% oppdateres. For å deaktivere denne oppgaven, oppdaterer du innstillingen «standard-browser-agent.enabled» på about:config-siden eller %MOZ_APP_DISPLAYNAME% virksomhets-policy-innstillingen «DisableDefaultBrowserAgent».
en-US
The Default Browser Agent task checks when the default changes from %MOZ_APP_DISPLAYNAME% to another browser. If the change happens under suspicious circumstances, it will prompt users to change back to %MOZ_APP_DISPLAYNAME% no more than two times. This task is installed automatically by %MOZ_APP_DISPLAYNAME%, and is reinstalled when %MOZ_APP_DISPLAYNAME% updates. To disable this task, update the “default-browser-agent.enabled” preference on the about:config page or the %MOZ_APP_DISPLAYNAME% enterprise policy setting “DisableDefaultBrowserAgent”.
Entity # all locales browser • extensions • formautofill • formautofill.properties
updateAddressLabel
nb-NO
Oppdater adresse
en-US
Update Address
Entity # all locales browser • extensions • formautofill • formautofill.properties
updateAddressMessage
nb-NO
Vil du oppdatere din adresse med denne nye informasjonen?
en-US
Would you like to update your address with this new information?
Entity # all locales browser • extensions • formautofill • formautofill.properties
updateCreditCardDescriptionLabel
nb-NO
Betalingskort å oppdatere:
en-US
Credit card to update:
Entity # all locales browser • extensions • formautofill • formautofill.properties
updateCreditCardLabel
nb-NO
Oppdater betalingskort
en-US
Update Credit Card
Entity # all locales browser • extensions • formautofill • formautofill.properties
updateCreditCardMessage
nb-NO
Vil du oppdatere betalingskortet ditt med denne nye informasjonen?
en-US
Would you like to update your credit card with this new information?
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
OPTIONAL_COMPONENTS_DESC
nb-NO
Vedlikeholdstjenesten lar deg oppdatere $BrandShortName i bakgrunnen uten avbrytelse.
en-US
The Maintenance Service will allow you to update $BrandShortName silently in the background.
Entity # all locales browser • installer • mui.properties
MUI_TEXT_WELCOME_INFO_TEXT
nb-NO
Denne veiviseren leder deg gjennom installeringen av $BrandFullNameDA.\n\nDet anbefales at du avslutter alle andre programmer før du fortsetter. Dette lar installeringsprogrammet oppdatere systemfiler uten at du må starte datamaskinen på nytt.\n\n$_CLICK
en-US
This wizard will guide you through the installation of $BrandFullNameDA.\n\nIt is recommended that you close all other applications before starting Setup. This will make it possible to update relevant system files without having to reboot your computer.\n\n$_CLICK
Entity # all locales browser • installer • nsisstrings.properties
STUB_CLEANUP_PAVEOVER_BUTTON2
nb-NO
Oppdater
en-US
Update
Entity # all locales browser • installer • nsisstrings.properties
STUB_CLEANUP_PAVEOVER_HEADER2
nb-NO
$BrandShortName er allerede installert. La oss oppdatere den.
en-US
$BrandShortName is already installed. Let’s update it.
Entity # all locales browser • updater • updater.ini
InfoText
nb-NO
%MOZ_APP_DISPLAYNAME% installerer nå oppdateringer, og vil starte igjen straks
en-US
%MOZ_APP_DISPLAYNAME% is installing your updates and will start in a few moments
Entity # all locales browser • updater • updater.ini
TitleText
nb-NO
%MOZ_APP_DISPLAYNAME% oppdatering
en-US
%MOZ_APP_DISPLAYNAME% Update
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-browser-version-too-old
nb-NO
The connected browser has an old version ({ $runtimeVersion }). The minimum supported version is ({ $minVersion }). This is an unsupported setup and may cause DevTools to fail. Please update the connected browser. <a>Troubleshooting</a>
en-US
The connected browser has an old version ({ $runtimeVersion }). The minimum supported version is ({ $minVersion }). This is an unsupported setup and may cause DevTools to fail. Please update the connected browser. <a>Troubleshooting</a>
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-browser-version-too-recent
nb-NO
The connected browser is more recent ({ $runtimeVersion }, buildID { $runtimeID }) than your { -brand-shorter-name } ({ $localVersion }, buildID { $localID }). This is an unsupported setup and may cause DevTools to fail. Please update Firefox. <a>Troubleshooting</a>
en-US
The connected browser is more recent ({ $runtimeVersion }, buildID { $runtimeID }) than your { -brand-shorter-name } ({ $localVersion }, buildID { $localID }). This is an unsupported setup and may cause DevTools to fail. Please update Firefox. <a>Troubleshooting</a>
Entity # all locales devtools • client • application.ftl
serviceworker-worker-updated
nb-NO
Updated <time>{ DATETIME($date, month: "long", year: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric") }</time>
en-US
Updated <time>{ DATETIME($date, month: "long", year: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric") }</time>
Entity # all locales devtools • client • responsive.properties
responsive.deviceFormUpdate
nb-NO
Update
en-US
Update
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RewriteYouTubeEmbed
nb-NO
Skriver om foreldet syntaks på YouTube Flash embed (%S) til iframe embed (%S). Oppdater siden til å bruke iframe istedenfor embed/object, hvis mulig.
en-US
Rewriting old-style YouTube Flash embed (%S) to iframe embed (%S). Please update page to use iframe instead of embed/object, if possible.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RewriteYouTubeEmbedPathParams
nb-NO
Skriver om foreldet syntaks på YouTube Flash embed (%S) til iframe embed (%S). Forespørselen var ugyldig og ble fjernet fra URL. Oppdater siden til å bruke iframe istedenfor embed/object, hvis mulig.
en-US
Rewriting old-style YouTube Flash embed (%S) to iframe embed (%S). Params were unsupported by iframe embeds and converted. Please update page to use iframe instead of embed/object, if possible.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ServiceWorkerRegisterMimeTypeError2
nb-NO
Kunne ikke registrere/oppdatere en ServiceWorker for virkefelt ‘%1$S’: Feil Content-Type ‘%2$S’ mottatt for skript ‘%3$S’. Må være en JavaScript MIME-type.
en-US
Failed to register/update a ServiceWorker for scope ‘%1$S’: Bad Content-Type of ‘%2$S’ received for script ‘%3$S’. Must be a JavaScript MIME type.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ServiceWorkerRegisterNetworkError
nb-NO
Klarte ikke å registrere/oppdatere en ServiceWorker for området ‘%1$S’: innlesingen misslyktes med status %2$S for skript ‘%3$S’.
en-US
Failed to register/update a ServiceWorker for scope ‘%1$S’: Load failed with status %2$S for script ‘%3$S’.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ServiceWorkerRegisterStorageError
nb-NO
Klarte ikke å registrere/oppdatere en ServiceWorker for området ‘%S’: Lagringstilgang er begrenset i denne sammenhengen, avhengig av brukerinnstillinger eller privat nettlesermodus.
en-US
Failed to register/update a ServiceWorker for scope ‘%S’: Storage access is restricted in this context due to user settings or private browsing mode.
Entity # all locales mobile • android • chrome • passwordmgr.properties
dontUpdateButton
nb-NO
Ikke oppdater
en-US
Don't update
Entity # all locales mobile • android • chrome • passwordmgr.properties
updateButton
nb-NO
Oppdater
en-US
Update
Entity # all locales mobile • android • chrome • passwordmgr.properties
updatePassword
nb-NO
Oppdater lagret passord for %S?
en-US
Update saved password for %S?
Entity # all locales mobile • android • chrome • passwordmgr.properties
updatePasswordNoUser
nb-NO
Oppdater lagret passord for denne innloggingen?
en-US
Update saved password for this login?
Entity # all locales mobile • android • chrome • passwordmgr.properties
userSelectText2
nb-NO
Velg hvilken innlogging som skal oppdateres:
en-US
Select which login to update:
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_CRL_EXPIRED
nb-NO
CRL-en for sertifikatets utsteder er utløpt på dato. Oppdater den, eller kontroller systemdato og -tid.
en-US
The CRL for the certificate’s issuer has expired. Update it or check your system date and time.
Entity # all locales toolkit • chrome • global • aboutStudies.properties
updateButtonUnix
nb-NO
Oppdateringsinnstillinger
en-US
Update Preferences
Entity # all locales toolkit • chrome • global • aboutStudies.properties
updateButtonWin
nb-NO
Oppdateringsinnstillinger
en-US
Update Options
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
check_error-200
nb-NO
Oppdateringsfil har feil format (200)
en-US
Update XML file malformed (200)
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
check_error-2152398878
nb-NO
Klarte ikke finne oppdateringsserver (kontroller Internett-tilknytningen)
en-US
Update server not found (check your internet connection)
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
check_error-404
nb-NO
Oppdateringsfil ble ikke funnet (404)
en-US
Update XML file not found (404)
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
check_error-move_failed
nb-NO
Kunne ikke klargjøre oppdateringen for installasjon
en-US
Failed to prepare the update for installation
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
check_error-update_url_not_available
nb-NO
Oppdaterings-URL er ikke tilgjengelig
en-US
Update URL not available
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
check_error-verification_failed
nb-NO
Klarte ikke bekrefte integriteten til oppdateringen
en-US
The integrity of the update could not be verified
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
elevationFailure
nb-NO
Du har ikke de nødvendige tillatelsene for å installere denne oppdateringen. Kontakt systemansvarlig.
en-US
You don’t have the permissions necessary to install this update. Please contact your system administrator.
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
installSuccess
nb-NO
Oppdateringen er installert
en-US
The Update was successfully installed
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
patchApplyFailure
nb-NO
Klarte ikke installere oppdateringen (patch mislyktes)
en-US
The Update could not be installed (patch apply failed)
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
updateLoginButtonDeny.label
nb-NO
Ikke oppdater
en-US
Don’t update
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
updateLoginButtonText
nb-NO
Oppdater
en-US
Update
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
updateLoginMsg3
nb-NO
Oppdater innlogging for %S?
en-US
Update login for %S?
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
updateLoginMsgNoUser3
nb-NO
Oppdater passord for %S?
en-US
Update password for %S?
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
updatePasswordMsg
nb-NO
Vil du oppdatere det lagrede passordet for «%S»?
en-US
Would you like to update the saved password for “%S”?
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
updatePasswordMsgNoUser
nb-NO
Vil du oppdatere det lagrede passordet?
en-US
Would you like to update the saved password?
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
userSelectText2
nb-NO
Velg hvilken innlogging som skal oppdateres:
en-US
Select which login to update:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-category-available-updates
nb-NO
Tilgjengelige oppdateringer
en-US
Available Updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-category-available-updates-title.title
nb-NO
Tilgjengelige oppdateringer
en-US
Available Updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-category-recent-updates
nb-NO
Nylig oppdatert
en-US
Recent Updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-category-recent-updates-title.title
nb-NO
Nylig oppdatert
en-US
Recent Updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-detail-group-label-updates.aria-label
nb-NO
{ addon-detail-updates-label }
en-US
{ addon-detail-updates-label }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-detail-last-updated-label
nb-NO
Sist oppdatert
en-US
Last Updated
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-detail-update-check-label
nb-NO
Se etter oppdateringer
en-US
Check for Updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-detail-updates-label
nb-NO
Tillat automatiske oppdateringer
en-US
Allow automatic updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-updates-check-for-updates
nb-NO
Søk etter oppdateringer nå
en-US
Check for Updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-updates-installed
nb-NO
Utvidelsene er oppdatert.
en-US
Your add-ons have been updated.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-updates-manual-updates-found
nb-NO
Vis tilgjengelige oppdateringer
en-US
View Available Updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-updates-none-found
nb-NO
Fant ingen oppdateringer
en-US
No updates found
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-updates-reset-updates-to-automatic
nb-NO
Tilbakestill alle utvidelser til å oppdatere automatisk
en-US
Reset All Add-ons to Update Automatically
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-updates-reset-updates-to-manual
nb-NO
Tilbakestill alle utvidelser til å oppdatere manuelt
en-US
Reset All Add-ons to Update Manually
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-updates-update-addons-automatically
nb-NO
Oppdater utvidelser automatisk
en-US
Update Add-ons Automatically
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-updates-view-updates
nb-NO
Vis nylig oppdaterte
en-US
View Recent Updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
available-updates-heading
nb-NO
Tilgjengelige oppdateringer
en-US
Available Updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
detail-check-for-updates.label
nb-NO
Søk etter oppdateringer
en-US
Check for Updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
detail-check-for-updates.tooltiptext
nb-NO
Søker etter oppdateringer til denne utvidelsen
en-US
Check for updates for this add-on
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
detail-last-updated.label
nb-NO
Sist oppdatert
en-US
Last Updated
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
detail-update-automatic.tooltiptext
nb-NO
Automatisk installer utvidelser
en-US
Automatically install updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
detail-update-default.tooltiptext
nb-NO
Installer oppdateringer automatisk bare hvis det er standard oppførsel
en-US
Automatically install updates only if that’s the default
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
detail-update-manual.tooltiptext
nb-NO
Ikke automatisk installer oppdateringer
en-US
Don’t automatically install updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
detail-update-type.value
nb-NO
Automatiske oppdateringer
en-US
Automatic Updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
extensions-warning-update-security
nb-NO
Sikkerhetskontroll av utvidelsesoppdateringer er avslått. Sikkerheten din kan bli satt i fare av oppdateringer.
en-US
Add-on update security checking is disabled. You may be compromised by updates.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
extensions-warning-update-security-button.title
nb-NO
Slå på sikkerhetskontroll av utvidelsesoppdateringer
en-US
Enable add-on update security checking
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
extensions-warning-update-security2.message
nb-NO
Sikkerhetskontroll av utvidelsesoppdateringer er avslått. Sikkerheten din kan bli satt i fare av oppdateringer.
en-US
Add-on update security checking is disabled. You may be compromised by updates.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
install-postponed-button
nb-NO
Oppdater nå
en-US
Update Now
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
install-postponed-message
nb-NO
Denne utvidelsen vil bli oppdatert når { -brand-short-name } starter på nytt.
en-US
This extension will be updated when { -brand-short-name } restarts.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
install-postponed-message2.message
nb-NO
Denne utvidelsen vil bli oppdatert når { -brand-short-name } starter på nytt.
en-US
This extension will be updated when { -brand-short-name } restarts.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
install-update-button
nb-NO
Oppdater
en-US
Update
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
list-empty-available-updates.value
nb-NO
Ingen oppdateringer funnet
en-US
No updates found
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
list-empty-find-updates.label
nb-NO
Søk etter oppdateringer
en-US
Check For Updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
list-empty-recent-updates.value
nb-NO
Du har ikke nylig oppdatert noen utvidelser
en-US
You haven’t recently updated any add-ons
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
recent-updates-heading
nb-NO
Nylig oppdatert
en-US
Recent Updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
updates-heading
nb-NO
Behandle oppdateringene
en-US
Manage Your Updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-webservices-term-6
nb-NO
{ -vendor-short-name } kan oppdatere disse betingelsene etter behov med jevne mellomrom. Betingelsene kan ikke endres eller annullert uten skriftlig avtale fra { -vendor-short-name }.
en-US
{ -vendor-short-name } may update these terms as necessary from time to time. These terms may not be modified or canceled without { -vendor-short-name }’s written agreement.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutServiceWorkers.ftl
update-button
nb-NO
Oppdater
en-US
Update
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
app-basics-show-update-history
nb-NO
Vis oppdateringshistorikk
en-US
Show Update History
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
app-basics-update-channel
nb-NO
Oppdateringskanal
en-US
Update Channel
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
app-basics-update-dir
nb-NO
{ PLATFORM() -> [linux] Oppdateringsmappe *[other] Oppdateringsmappe }
en-US
{ PLATFORM() -> [linux] Update Directory *[other] Update Folder }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
app-basics-update-history
nb-NO
Oppdateringshistorikk
en-US
Update History
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-cannot-update
nb-NO
kan ikke oppdatere
en-US
cannot update
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-provider-last-update-status
nb-NO
Siste oppdateringsstatus
en-US
Last update status
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-provider-last-update-time
nb-NO
Sist oppdatert
en-US
Last update time
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-provider-next-update-time
nb-NO
Neste oppdatering
en-US
Next update time
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-provider-update-btn
nb-NO
Oppdater
en-US
Update
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-trigger-update
nb-NO
Trigg oppdatering
en-US
Trigger Update
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-update-error
nb-NO
oppdateringsfeil ({ $error })
en-US
update error ({ $error })
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-update-accept.label
nb-NO
Oppdater
en-US
Update
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-update-text
nb-NO
{ $extension } har blitt oppdatert. Du må godkjenne nye tillatelser før den oppdaterte versjonen vil bli installert. Velger du «Avbryt», vil du beholde den nåværende versjonen av utvidelsen. Denne utvidelsen vil ha tillatelse til å:
en-US
{ $extension } has been updated. You must approve new permissions before the updated version will install. Choosing “Cancel” will maintain your current extension version. This extension will have permission to:
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-clock-skew-error
nb-NO
Datamaskinen din tror det er { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, som hindrer { -brand-short-name } fra å koble til sikkert. For å besøke <b>{ $hostname }</b>, oppdater datamaskinens klokke i systeminnstillingene til gjeldende dato, klokkeslett og tidssone, og oppdater deretter <b>{ $hostname }</b>.
en-US
Your computer thinks it is { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, which prevents { -brand-short-name } from connecting securely. To visit <b>{ $hostname }</b>, update your computer clock in your system settings to the current date, time, and time zone, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-crl-expired
nb-NO
CRL-en for sertifikatets utsteder er utløpt på dato. Oppdater den, eller kontroller systemdato og -tid.
en-US
The CRL for the certificate’s issuer has expired. Update it or check your system date and time.
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • backgroundupdate.ftl
backgroundupdate-task-description
nb-NO
Oppgaven bakgrunns-opdatering leter etter opdateringar til { -brand-short-name }, når { -brand-short-name } ikke kjører. Denne oppgaven blir installert automatisk av { -brand-short-name } og blir installert på nytt, når { -brand-short-name } kjører. For å deaktivere oppgaven endrer du nettleserinnstillingene eller innstillingen «BackgroundAppUpdate» i virksomhets-policyen til { -brand-short-name }.
en-US
The Background Update task checks for updates to { -brand-short-name } when { -brand-short-name } is not running. This task is installed automatically by { -brand-short-name }, and is reinstalled when { -brand-short-name } runs. To disable this task, update the browser settings or the { -brand-short-name } enterprise policy setting “BackgroundAppUpdate”.
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • elevation.ftl
elevation-error-manual
nb-NO
Du kan oppdatere { -brand-short-name } ved å manuelt laste ned siste versjon fra denne lenken:
en-US
You can update { -brand-short-name } manually by visiting this link and downloading the latest version:
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • elevation.ftl
elevation-finished-background
nb-NO
Oppdaterer:
en-US
Update:
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • elevation.ftl
elevation-finished-background-page
nb-NO
En sikkerhets- og stabilitetsoppdatering for { -brand-short-name } er lastet ned, og er klar til å installeres.
en-US
A security and stability update for { -brand-short-name } has been downloaded and is ready to be installed.
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • elevation.ftl
elevation-finished-page
nb-NO
Oppdatering er klar til å installere
en-US
Update Ready to Install
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • elevation.ftl
elevation-more-elevated
nb-NO
Denne oppdateringen krever administratorrettigheter. Oppdateringen vil bli installert neste gang { -brand-short-name } starter. Du kan starte { -brand-short-name } på nytt nå, fortsette med å arbeide og starte på nytt senere, eller du kan avvise denne oppdateringen.
en-US
This update requires administrator privileges. The update will be installed the next time { -brand-short-name } starts. You can restart { -brand-short-name } now, continue working and restart later, or decline this update.
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • elevation.ftl
elevation-update-wizard.title
nb-NO
Programvareoppdatering
en-US
Software Update
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • history.ftl
close-button-label.title
nb-NO
Oppdateringshistorikk
en-US
Update History
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • history.ftl
history-intro
nb-NO
Disse oppdateringene er installert
en-US
The following updates have been installed
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • history.ftl
history-title
nb-NO
Oppdateringshistorikk
en-US
Update History
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • history.ftl
name-header
nb-NO
Oppdateringsnavn
en-US
Update Name
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • history.ftl
no-updates-label
nb-NO
Ingen oppdateringer er installert ennå
en-US
No updates installed yet
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.