Transvision

Displaying 69 results for the string tizim in uz:

Entity uz en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-adminDisabled
uz
Yangilanishlar tizimingiz administratori tomonidan oʻchirib qoʻyilgan
en-US
Updates disabled by your system administrator
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-unsupported
uz
Siz keyingi yangilanishlarni ushbu tizimda bajara olmaysiz. <label data-l10n-name="unsupported-link">Batafsil</label>
en-US
You can not perform further updates on this system. <label data-l10n-name="unsupported-link">Learn more</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-search-banner-description
uz
{ PLATFORM() -> [windows] Boshqa qidiruv tizimini tanlash uchun <a data-l10n-name="link-options">Parametrlar</a> sahifasini oching *[other] Boshqa qidiruv tizimini tanlash uchun <a data-l10n-name="link-options">Parametrlar</a> sahifasini oching }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] To select a different search engine go to <a data-l10n-name="link-options">Options</a> *[other] To select a different search engine go to <a data-l10n-name="link-options">Preferences</a> }
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-search-banner-title
uz
{ $engineName } – Maxfiy oynalardagi asosiy qidiruv tizimingiz
en-US
{ $engineName } is your default search engine in Private Windows
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-blocked-by-policy
uz
{ $addonName } ({ $addonId }) tizim administratori tomonidan bloklangan.
en-US
{ $addonName } ({ $addonId }) is blocked by your system administrator.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-local-install-error-network-failure
uz
Qo‘shimcha dasturni o‘rnatib bo‘lmaydi, chunki fayl tizimda xato bor.
en-US
This add-on could not be installed because of a filesystem error.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
xpinstall-disabled-locked
uz
Dastur oʻrnatish tizim administratori tomonidan oʻchirilgan.
en-US
Software installation has been disabled by your system administrator.
Entity # all locales browser • browser • appExtensionFields.ftl
extension-default-theme-description
uz
Tugmalar, menyular va oynalar uchun operatsion tizim sozlamalariga amal qilinsin.
en-US
Follow the operating system setting for buttons, menus, and windows.
Entity # all locales browser • browser • appExtensionFields.ftl
extension-default-theme-name-auto
uz
Tizim mavzusi — avtomatik
en-US
System theme — auto
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-unsupported-message2
uz
Operatsion tizimingiz { -brand-shorter-name }ning oxirgi versiyasi bilan mos emas.
en-US
Your operating system isn’t compatible with the latest version of { -brand-shorter-name }.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-banner-update-unsupported.label
uz
Yangilanmadi — tizim mos kelmadi
en-US
Unable to update — system incompatible
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-custom-root2
uz
Mozilla bu sertifikat beruvchini tanimaydi. Uni operatsion tizim yoki administratoringiz qoʻshgan boʻlishi mumkin.
en-US
Mozilla does not recognize this certificate issuer. It may have been added from your operating system or by an administrator.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
search-one-offs-add-engine-menu.label
uz
Qidiruv tizimini qoʻshish
en-US
Add search engine
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
search-one-offs-add-engine.aria-label
uz
{ $engineName } qidiruv tizimini qoʻshish
en-US
Add search engine “{ $engineName }”
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
search-one-offs-add-engine.tooltiptext
uz
{ $engineName } qidiruv tizimini qoʻshish
en-US
Add search engine “{ $engineName }”
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
search-one-offs-context-set-as-default-private.label
uz
Maxfiy oynalar uchun asosiy qidiruv tizimi sifatida oʻrnatish
en-US
Set as Default Search Engine for Private Windows
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
search-one-offs-context-set-as-default.label
uz
Asosiy qidiruv tizimi sifatida oʻrnatish
en-US
Set as Default Search Engine
Entity # all locales browser • browser • extensionsUI.ftl
webext-default-search-description
uz
{ $addonName } asosiy qidiruv tizimingizni { $currentEngine }dan { $newEngine }ga oʻzgartirishni xohlaydi. Rozimisiz?
en-US
{ $addonName } would like to change your default search engine from { $currentEngine } to { $newEngine }. Is that OK?
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-section-menu-add-search-engine
uz
Qidiruv tizimini qoʻshish
en-US
Add Search Engine
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-topsites-add-search-engine-header
uz
Qidiruv tizimini qoʻshish
en-US
Add Search Engine
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr1-onboarding-theme-label-system
uz
Tizim mavzusi
en-US
System theme
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-locked-prompt
uz
Xatcho‘plar va tizim tarixi funksional emas, chunki { -brand-short-name } fayllaridan biri boshqa dastur tomonidan foydalanilmoqda. Ba’zi xavfsizlik dasturlari muammoga sabab bo‘lishi mumkin.
en-US
The bookmarks and history system will not be functional because one of { -brand-short-name }’s files is in use by another application. Some security software can cause this problem.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableSystemAddonUpdate
uz
Brauzerga tizim qoʻshimchalarini oʻrnatish va yangilashni taqiqlang.
en-US
Prevent the browser from installing and updating system add-ons.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-SearchEngines
uz
Qidiruv tizimi sozlamalarini sozlaydi. Bu siyosat faqat "Uzaytirilgan ko‘mak relizi" (ESR) versiyasida mavjud.
en-US
Configure search engine settings. This policy is only available on the Extended Support Release (ESR) version.
Entity # all locales browser • browser • preferences • addEngine.ftl
add-engine-button
uz
Boshqa tizimni qoʻshish
en-US
Add Custom Engine
Entity # all locales browser • browser • preferences • addEngine.ftl
add-engine-dialog.buttonlabelaccept
uz
Tizimni qoʻshish
en-US
Add Engine
Entity # all locales browser • browser • preferences • addEngine.ftl
add-engine-name
uz
Qidiruv tizimi nomi
en-US
Search engine name
Entity # all locales browser • browser • preferences • addEngine.ftl
add-engine-url
uz
Qidiruv tizimi URL manzili, qidiruv soʻzi oʻrniga %sdan foydalaning
en-US
Engine URL, use %s in place of the search term
Entity # all locales browser • browser • preferences • addEngine.ftl
add-engine-window2.title
uz
Qidiruv tizimini qoʻshish
en-US
Add Search Engine
Entity # all locales browser • browser • preferences • addEngine.ftl
engine-alias-exists
uz
Bunday taxallusli qidiruv tizimi oldin qoʻshilgan
en-US
An engine with that alias already exists
Entity # all locales browser • browser • preferences • addEngine.ftl
engine-name-exists
uz
Bunday nomdagi qidiruv tizimi oldin qoʻshilgan
en-US
An engine with that name already exists
Entity # all locales browser • browser • preferences • colors.ftl
colors-use-system.label
uz
Tizim ranglaridan foydalanish
en-US
Use system colors
Entity # all locales browser • browser • preferences • connection.ftl
connection-proxy-option-system.label
uz
Tizimdagi proksi sozlamalaridan foydalanish
en-US
Use system proxy settings
Entity # all locales browser • browser • preferences • fonts.ftl
fonts-langgroup-other.label
uz
Boshqa yozish tizimlari
en-US
Other Writing Systems
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
addressbar-suggestions-settings
uz
Qidiruv tizimi tavsiyalari uchun sozlamalarni o‘zgartirish
en-US
Change preferences for search engine suggestions
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
performance-use-recommended-settings-desc
uz
Bu moslamalar kompyuteringizning qurilmasi va operatsion tizimiga moslanadi.
en-US
These settings are tailored to your computer’s hardware and operating system.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-choose-engine-column.label
uz
Qidiruv tizimlari
en-US
Search Engine
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-engine-default-desc-2
uz
Bu manzil va qidiruv panelida chiqadigan standart qidiruv tizimi. Xohlagan vaqtingizda uni oʻzgartirishingiz mumkin.
en-US
This is your default search engine in the address bar and search bar. You can switch it at any time.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-engine-default-header
uz
Standart qidiruv tizimi
en-US
Default Search Engine
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-engine-default-private-desc-2
uz
Faqat Maxfiy oyanalarda ishlatiladigan boshqa standart qidiruv tizimini tanlang
en-US
Choose a different default search engine for Private Windows only
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-find-more-link
uz
Yana qidiruv tizimlarini topish
en-US
Find more search engines
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-one-click-desc
uz
Izlanadigan so‘zlarni manzil va qidiruv paneliga kiritganingizda uning ostida paydo bo‘ladigan muqobil qidiruv tizimlarini tanlang.
en-US
Choose the alternative search engines that appear below the address bar and search bar when you start to enter a keyword.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-restore-default.label
uz
Standart qidiruv tizimlarini tiklash
en-US
Restore Default Search Engines
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-separate-default-engine.label
uz
Bu qidiruv tizimidan Maxfiy oyanalarda foydalanish
en-US
Use this search engine in Private Windows
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-suggestions-desc
uz
Qidiruv tizimidan takliflar chiqadigan joydan takiflarni tanlang.
en-US
Choose how suggestions from search engines appear.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-cryptominers
uz
Kriptomaynerlar raqamli pullarni qoʻlga kiritish uchun tizimingizning hisoblash quvvatidan foydalanadi. Bunday skriptlar batareya quvvatini tez tugatadi, kompyuter ishlashini sekinlashtiradi va elektr energiyasi toʻlovlarini koʻpaytirishi mumkin.
en-US
Cryptominers use your system’s computing power to mine digital money. Cryptomining scripts drain your battery, slow down your computer, and can increase your energy bill.
Entity # all locales browser • browser • search.ftl
opensearch-error-format-desc
uz
{ -brand-short-name } { $location-url }dan qidiruv tizimini oʻrnata olmadi
en-US
{ -brand-short-name } could not install the search engine from: { $location-url }
Entity # all locales browser • installer • mui.properties
MUI_TEXT_WELCOME_INFO_TEXT
uz
Usta $BrandFullNameDA brauzerini o‘rnatish jarayonida yordam beradi.\n\nO‘rnatishni boshlashdan oldin barcha dasturlarni yopishingiz kerak. Bu tizimga tegishli fayllarni kompyuterni o‘chirib-yoqmasdan yangilash imkonini beradi. \n\n$_CLICK
en-US
This wizard will guide you through the installation of $BrandFullNameDA.\n\nIt is recommended that you close all other applications before starting Setup. This will make it possible to update relevant system files without having to reboot your computer.\n\n$_CLICK
Entity # all locales devtools • client • font-inspector.properties
fontinspector.system
uz
tizim
en-US
system
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
unknownSocketType
uz
Personal Security Manager (PSM - shaxsiy xavfsizlik boshqaruvchisi)ni oʻrnatmasangiz, ushbu hujjatni koʻrib boʻlmaydi. PSM`ni yuklab oling va oʻrnating yoki tizim administratori bilan bogʻlaning.
en-US
This document cannot be displayed unless you install the Personal Security Manager (PSM). Download and install PSM and try again, or contact your system administrator.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errEofInSystemId
uz
Faylning oxiri tizim identifikatori ichida.
en-US
End of file inside system identifier.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errExpectedSystemId
uz
Tizim identifikatori kutilgandi, ammo hujjat turi tugadi.
en-US
Expected a system identifier but the doctype ended.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errGtInSystemId
uz
Tizim identifikatorida “>”.
en-US
“>” in system identifier.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errNoSpaceBetweenPublicAndSystemIds
uz
Ko‘rinadigan hujjat turi va tizim identifikatori o‘rtasida bo‘sh joy qoldirilmagan.
en-US
No space between the doctype public and system identifiers.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_CRL_EXPIRED
uz
Sertifikat beruvchi uchun CRL eskirgan. Uni yangilang yoki tizimingiz sanasi va vaqtini tekshirib ko‘ring.
en-US
The CRL for the certificate’s issuer has expired. Update it or check your system date and time.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_EXPIRED_ISSUER_CERTIFICATE
uz
Sertifikat beruvchining sertifikati eskirgan. Tizimingiz sanasi va vaqtini tekshiring.
en-US
The certificate issuer’s certificate has expired. Check your system date and time.
Entity # all locales toolkit • chrome • autoconfig • autoconfig.properties
autoConfigMsg
uz
Netscape.cfg/Avtomoslash amalga oshmadi. Tizim administratori bilan bogʻlaning. \n Xato: %S muvaffaqiyatsiz yakunlandi:
en-US
Netscape.cfg/AutoConfig failed. Please contact your system administrator. \n Error: %S failed:
Entity # all locales toolkit • chrome • autoconfig • autoconfig.properties
readConfigMsg
uz
Moslash faylini oʻqilmadi. Tizim administratori bilan bogʻlaning.
en-US
Failed to read the configuration file. Please contact your system administrator.
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
check_error-2153390069
uz
Server sertifikati eskirgan (agar vaqt xato boʻlsa, sanani toʻgʻrilash uchun tizim soatini toʻgʻrilang )
en-US
Server certificate has expired (please adjust your system clock to the correct date and time if it is incorrect)
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
elevationFailure
uz
Bu yangilanishni o‘rnatish huquqi sizga berilmagan. Tizim administratori bilan bog‘laning.
en-US
You don’t have the permissions necessary to install this update. Please contact your system administrator.
Entity # all locales toolkit • services • accounts.ftl
account-client-name
uz
{ $user } nomli foydalanuvchining { -brand-short-name } dasturi { $system } tizimida
en-US
{ $user }’s { -brand-short-name } on { $system }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
blocked-os-version
uz
Operatsion tizimingiz versiyasi uchun bloklangan.
en-US
Blocked for your operating system version.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
has-seccomp-bpf
uz
Seccomp-BPF (Tizimni chaqirishni filterlash)
en-US
Seccomp-BPF (System Call Filtering)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-session-info-section
uz
Tizim ma’lumoti
en-US
Session Information
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-settings-reason-v2
uz
Qidiruv tizimi, bosh sahifa va yangi varaqlarni mendan soʻramasdan va menga xabar bermay oʻzgartiryapti
en-US
It changed my search engine, homepage, or new tab without informing or asking me
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-settings-suggestions-search
uz
Qidiruv tizimi sozlamalari standart holat boʻyicha oʻzgaryapti
en-US
Change your default search settings
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-unknown-socket-type-psm-installed
uz
Shaxsiy xavfsizlik boshqaruvchisi (PSM) tizimingizda o‘rnatilganligini tekshirib ko‘ring.
en-US
Check to make sure your system has the Personal Security Manager installed.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-crl-expired
uz
Sertifikat beruvchi uchun CRL eskirgan. Uni yangilang yoki tizimingiz sanasi va vaqtini tekshirib ko‘ring.
en-US
The CRL for the certificate’s issuer has expired. Update it or check your system date and time.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-expired-issuer-certificate
uz
Sertifikat beruvchining sertifikati eskirgan. Tizimingiz sanasi va vaqtini tekshiring.
en-US
The certificate issuer’s certificate has expired. Check your system date and time.

No matching results for the string tizim for the locale en-US

Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.