Transvision

Filter by folder:

Show all results devtools dom mobile

Displaying 1 result for the string timer in cs:

Entity cs en-US
Entity # all locales devtools • client • perftools.ftl
perftools-thread-timer.title
cs
Časovače zpracování vláken (setTimeout, setInterval, nsITimer)
en-US
The thread handling timers (setTimeout, setInterval, nsITimer)

Displaying 9 results for the string timer in en-US:

Entity cs en-US
Entity # all locales devtools • client • perftools.ftl
perftools-thread-timer.title
cs
Časovače zpracování vláken (setTimeout, setInterval, nsITimer)
en-US
The thread handling timers (setTimeout, setInterval, nsITimer)
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
console.timeEnd
cs
%1$S: %2$S ms - časovač byl ukončen
en-US
%1$S: %2$Sms - timer ended
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
maxTimersExceeded
cs
Maximální počet povolených časovačů v této stránce byl překročen.
en-US
The maximum allowed number of timers in this page was exceeded.
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
timerAlreadyExists
cs
Časovač „%S“ už existuje.
en-US
Timer “%S” already exists.
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
timerDoesntExist
cs
Časovač „%S“ neexistuje.
en-US
Timer “%S” doesn’t exist.
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
timerJSError
cs
Nepodařilo se zpracovat název časovače.
en-US
Failed to process the timer name.
Entity # all locales dom • chrome • accessibility • mac • accessible.properties
timer
cs
časovač
en-US
timer
Entity # all locales mobile • android • chrome • browser.properties
timer.start
cs
%S: časovač spuštěn
en-US
%S: timer started
Entity # all locales mobile • android • mobile • android • geckoViewConsole.ftl
console-timer-start
cs
{ $name }: časovač spuštěn
en-US
{ $name }: timer started
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.