Transvision

No matching results for the string themes for the locale uz

Displaying 24 results for the string themes in en-US:

Entity uz en-US
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-addon-post-install-message3
uz
Ilova menyusi orqali qoʻshimcha va mavzularingizni boshqaring.
en-US
Manage your add-ons and themes through the application menu.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-addons-and-themes.label
uz
Qoʻshimcha va mavzular
en-US
Add-ons and themes
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
quickactions-cmd-themes
uz
Warning: Source string is missing
en-US
themes
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
quickactions-themes
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Manage themes
Entity # all locales browser • browser • customizeMode.ftl
customize-mode-lwthemes-link
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Manage Themes
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-tools-addons-and-themes.label
uz
Qoʻshimcha va mavzular
en-US
Add-ons and Themes
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2-onboarding-default-theme-label
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Explore default themes.
Entity # all locales browser • browser • preferences • colors.ftl
colors-page-override-option-auto.label
uz
Faqat yuqori kontrastli mavzular bilan
en-US
Only with High Contrast themes
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
addons-button-label
uz
Kengaytmalar va mavzular
en-US
Extensions & Themes
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-web-appearance-footer
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Manage { -brand-short-name } themes in <a data-l10n-name="themes-link">Extensions & Themes</a>
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-engine-addons.tooltiptext
uz
Kompyuter uchun Firefox kengaytma va mavzulari
en-US
Extensions and themes for Firefox desktop
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
troubleshootModeRestartPromptMessage
uz
Kengaytmalar, mavzu va shaxsiy sozlamalaringiz vaqtincha oʻchirib qoʻyiladi.
en-US
Your extensions, themes, and custom settings will be temporarily disabled.
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-select-dev-tools-theme-label
uz
Mavzular
en-US
Themes
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-category-theme
uz
Mavzular
en-US
Themes
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-category-theme-title.title
uz
Mavzular
en-US
Themes
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
discopane-intro
uz
Kengaytmalar va mavzular brauzeringiz uchun ilovalarga oʻxshaydi. Ular parollaringizni himoya qiladi, videolarni yuklab oladi, chegirmalarni topadi, asabbuzar reklamalarni bloklaydi, brauzer koʻrinishini oʻzgartiradi. Bunday kichik dasturiy taʼminotlarni begona dasturchilar ishlab chiqadi. Bu yerdan mutlaq xavfsizligingiz, samaradorlik va funksionallik uchun { -brand-product-name } <a data-l10n-name="learn-more-trigger">tavsiya etiladigan</a> kengaytma va mavzular toʻplamini topish mumkin.
en-US
Extensions and themes are like apps for your browser, and they let you protect passwords, download videos, find deals, block annoying ads, change how your browser looks, and much more. These small software programs are often developed by a third party. Here’s a selection { -brand-product-name } <a data-l10n-name="learn-more-trigger">recommends</a> for exceptional security, performance, and functionality.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
find-more-themes
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Find more themes
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
list-empty-get-extensions-message
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Get extensions and themes on <a data-l10n-name="get-extensions">{ $domain }</a>
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
recommended-themes-heading
uz
Tavsiya etilgan mavzular
en-US
Recommended Themes
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
theme-disabled-heading2
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Saved Themes
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
theme-heading
uz
Mavzularni boshqarish
en-US
Manage Your Themes
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-learnmore
uz
Qaysi muammoni tanlashni bilamayapsizmi? <a data-l10n-name="learnmore-link">Kengaytma va mavzular ustidan shikoyat qilish haqida batafsil</a>
en-US
Unsure what issue to select? <a data-l10n-name="learnmore-link">Learn more about reporting extensions and themes</a>
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-learnmore-link
uz
Kengaytma va mavzular ustidan shikoyat qilish haqida batafsil
en-US
Learn more about reporting extensions and themes
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensionPermissions.ftl
webext-perms-description-management
uz
Kengaytmalardan foydalanish va mavzularni boshqarish monitoringi
en-US
Monitor extension usage and manage themes
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.