Transvision

Displaying 1 result for the string themes in cy:

Entity cy en-US
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-web-appearance-footer
cy
Rheoli themâu { -brand-short-name } yn <a data-l10n-name="themes-link">Estyniadau a Themâu</a>
en-US
Manage { -brand-short-name } themes in <a data-l10n-name="themes-link">Extensions & Themes</a>

Displaying 24 results for the string themes in en-US:

Entity cy en-US
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-addon-post-install-message3
cy
Rheolwch eich estyniadau a'ch themâu trwy'r ddewislen apiau.
en-US
Manage your add-ons and themes through the application menu.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-addons-and-themes.label
cy
Ychwanegion a Themâu
en-US
Add-ons and themes
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
quickactions-cmd-themes
cy
themâu
en-US
themes
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
quickactions-themes
cy
Rheoli themâu
en-US
Manage themes
Entity # all locales browser • browser • customizeMode.ftl
customize-mode-lwthemes-link
cy
Rheoli Themâu
en-US
Manage Themes
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-tools-addons-and-themes.label
cy
Ychwanegion a Themâu
en-US
Add-ons and Themes
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2-onboarding-default-theme-label
cy
Archwilio themâu rhagosodedig.
en-US
Explore default themes.
Entity # all locales browser • browser • preferences • colors.ftl
colors-page-override-option-auto.label
cy
Dim ond y themâu Cyferbyniad Uchel
en-US
Only with High Contrast themes
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
addons-button-label
cy
Estyniadau a Themâu
en-US
Extensions & Themes
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-web-appearance-footer
cy
Rheoli themâu { -brand-short-name } yn <a data-l10n-name="themes-link">Estyniadau a Themâu</a>
en-US
Manage { -brand-short-name } themes in <a data-l10n-name="themes-link">Extensions & Themes</a>
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-engine-addons.tooltiptext
cy
Estyniadau a themâu ar gyfer Firefox bwrdd gwaith
en-US
Extensions and themes for Firefox desktop
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
troubleshootModeRestartPromptMessage
cy
Bydd eich ychwanegion a'ch gosodiadau cyfaddas yn cael eu hanalluogi dros dro.
en-US
Your extensions, themes, and custom settings will be temporarily disabled.
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-select-dev-tools-theme-label
cy
Themâu
en-US
Themes
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-category-theme
cy
Themâu
en-US
Themes
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-category-theme-title.title
cy
Themâu
en-US
Themes
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
discopane-intro
cy
Mae estyniadau a themâu yn debyg i apiau ar gyfer eich porwr, ac maen nhw'n gadael i chi diogelu cyfrineiriau, llwytho fideos i lawr, dod o hyd i gytundebau, rhwystro hysbysebion blin, newid golwg eich porwr a llawer mwy. Mae'r rhaglenni meddalwedd bach hyn fel arfer yn cael eu datblygu gan drydydd parti. Dyma detholiad y mae { -brand-product-name }<a data-l10n-name="learn-more-trigger"> yn eu hargymell </a> am ddiogelwch, perfformiad, a swyddogaethau gwell.
en-US
Extensions and themes are like apps for your browser, and they let you protect passwords, download videos, find deals, block annoying ads, change how your browser looks, and much more. These small software programs are often developed by a third party. Here’s a selection { -brand-product-name } <a data-l10n-name="learn-more-trigger">recommends</a> for exceptional security, performance, and functionality.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
find-more-themes
cy
Canfod themâu eraill
en-US
Find more themes
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
list-empty-get-extensions-message
cy
Cewch estyniadau a themâu yn <a data-l10n-name="get-extensions">{ $domain }</a>
en-US
Get extensions and themes on <a data-l10n-name="get-extensions">{ $domain }</a>
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
recommended-themes-heading
cy
Themâu Cymeradwy
en-US
Recommended Themes
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
theme-disabled-heading2
cy
Themâu wedi'u Cadw
en-US
Saved Themes
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
theme-heading
cy
Rheoli eich themâu
en-US
Manage Your Themes
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-learnmore
cy
Ddim yn siŵr pa fater i'w ddewis? <a data-l10n-name="learnmore-link">Dysgwch fwy am adrodd ar estyniadau a themâu</a>
en-US
Unsure what issue to select? <a data-l10n-name="learnmore-link">Learn more about reporting extensions and themes</a>
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-learnmore-link
cy
Dysgwch fwy am adrodd ar estyniadau a themâu
en-US
Learn more about reporting extensions and themes
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensionPermissions.ftl
webext-perms-description-management
cy
Monitro'r defnydd o estyniadau a rheoli themâu
en-US
Monitor extension usage and manage themes
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.