Transvision

Displaying 1 result for the string themes in be:

Entity be en-US
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-web-appearance-footer
be
Кіруйце тэмамі { -brand-short-name } у <a data-l10n-name="themes-link">пашырэннях і тэмах</a>
en-US
Manage { -brand-short-name } themes in <a data-l10n-name="themes-link">Extensions & Themes</a>

Displaying 24 results for the string themes in en-US:

Entity be en-US
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-addon-post-install-message3
be
Кіруйце сваімі дадаткамі і тэмамі праз меню праграмы.
en-US
Manage your add-ons and themes through the application menu.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-addons-and-themes.label
be
Дадаткі і тэмы
en-US
Add-ons and themes
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
quickactions-cmd-themes
be
тэмы
en-US
themes
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
quickactions-themes
be
Кіраваць тэмамі
en-US
Manage themes
Entity # all locales browser • browser • customizeMode.ftl
customize-mode-lwthemes-link
be
Кiраваць тэмамi
en-US
Manage Themes
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-tools-addons-and-themes.label
be
Дадаткі і тэмы
en-US
Add-ons and Themes
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2-onboarding-default-theme-label
be
Паглядзець прадвызначаныя тэмы.
en-US
Explore default themes.
Entity # all locales browser • browser • preferences • colors.ftl
colors-page-override-option-auto.label
be
Толькі з высокакантраснымі тэмамі
en-US
Only with High Contrast themes
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
addons-button-label
be
Пашырэнні і тэмы
en-US
Extensions & Themes
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-web-appearance-footer
be
Кіруйце тэмамі { -brand-short-name } у <a data-l10n-name="themes-link">пашырэннях і тэмах</a>
en-US
Manage { -brand-short-name } themes in <a data-l10n-name="themes-link">Extensions & Themes</a>
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-engine-addons.tooltiptext
be
Пашырэнні і тэмы для настольнага Firefox
en-US
Extensions and themes for Firefox desktop
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
troubleshootModeRestartPromptMessage
be
Вашы пашырэнні, тэмы і асабістыя налады будуць часова адключаны.
en-US
Your extensions, themes, and custom settings will be temporarily disabled.
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-select-dev-tools-theme-label
be
Тэмы
en-US
Themes
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-category-theme
be
Тэмы
en-US
Themes
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-category-theme-title.title
be
Тэмы
en-US
Themes
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
discopane-intro
be
Пашырэнні і тэмы - як праграмы для вашага браўзера, яны дазваляюць вам абараняць паролі, сцягваць відэа, знаходзіць зніжкі, блакаваць раздражняльныя аб'явы, змяняць выгляд браўзера і шмат іншага. Гэтыя невялікія праграмы часта распрацаваны трэцім бокам. Гэты набор { -brand-product-name } <a data-l10n-name="learn-more-trigger">рэкамендуе </a> для выключнай бяспекі, прадукцыйнасці і функцыянальнасці.
en-US
Extensions and themes are like apps for your browser, and they let you protect passwords, download videos, find deals, block annoying ads, change how your browser looks, and much more. These small software programs are often developed by a third party. Here’s a selection { -brand-product-name } <a data-l10n-name="learn-more-trigger">recommends</a> for exceptional security, performance, and functionality.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
find-more-themes
be
Знайсці іншыя тэмы
en-US
Find more themes
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
list-empty-get-extensions-message
be
Атрымлівайце пашырэнні і тэмы з <a data-l10n-name="get-extensions">{ $domain }</a>
en-US
Get extensions and themes on <a data-l10n-name="get-extensions">{ $domain }</a>
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
recommended-themes-heading
be
Рэкамендаваныя тэмы
en-US
Recommended Themes
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
theme-disabled-heading2
be
Захаваныя тэмы
en-US
Saved Themes
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
theme-heading
be
Кіруйце сваімі тэмамі
en-US
Manage Your Themes
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-learnmore
be
Няўпэўнены, якую праблему выбраць? <a data-l10n-name="learnmore-link">Даведацца больш аб паведамленні пра пашырэнні і тэмы</a>
en-US
Unsure what issue to select? <a data-l10n-name="learnmore-link">Learn more about reporting extensions and themes</a>
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-learnmore-link
be
Даведацца больш аб паведамленні пра пашырэнні і тэмы
en-US
Learn more about reporting extensions and themes
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensionPermissions.ftl
webext-perms-description-management
be
Маніторынг выкарыстання пашырэнняў і кіраванне тэмамі
en-US
Monitor extension usage and manage themes
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.