Transvision

Displaying 27 results for the string teme in sl:

Entity sl en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-home-explore-popular-topics
sl
Razišči pogoste teme
en-US
Explore Popular Topics
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-addon-post-install-message3
sl
Upravljajte dodatke in teme v meniju aplikacije.
en-US
Manage your add-ons and themes through the application menu.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-addons-and-themes.label
sl
Dodatki in teme
en-US
Add-ons and themes
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
quickactions-cmd-themes
sl
teme
en-US
themes
Entity # all locales browser • browser • customizeMode.ftl
customize-mode-lwthemes-link
sl
Upravljaj teme
en-US
Manage Themes
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-tools-addons-and-themes.label
sl
Dodatki in teme
en-US
Add-ons and Themes
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-pocket-new-topics-title
sl
Želite še več zgodb? Oglejte si najbolj priljubljene teme iz storitve { -pocket-brand-name }
en-US
Want even more stories? See these popular topics from { -pocket-brand-name }
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-pocket-read-more
sl
Priljubljene teme:
en-US
Popular Topics:
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2-onboarding-default-theme-label
sl
Raziščite privzete teme.
en-US
Explore default themes.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
addons-button-label
sl
Razširitve in teme
en-US
Extensions & Themes
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-web-appearance-footer
sl
Upravljajte teme { -brand-short-name(sklon: "rodilnik") } na strani <a data-l10n-name="themes-link">Razširitve in teme</a>
en-US
Manage { -brand-short-name } themes in <a data-l10n-name="themes-link">Extensions & Themes</a>
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-engine-addons.tooltiptext
sl
Razširitve in teme Firefoxa za računalnike
en-US
Extensions and themes for Firefox desktop
Entity # all locales browser • browser • shopping.ftl
shopping-analysis-explainer-adjusted-rating-description
sl
<strong>Prilagojena ocena</strong> temelji samo na mnenjih, za katere menimo, da so zanesljiva.
en-US
The <strong>adjusted rating</strong> is based only on reviews we believe to be reliable.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
troubleshootModeRestartPromptMessage
sl
Vaše razširitve, teme in nastavitve bodo začasno onemogočene.
en-US
Your extensions, themes, and custom settings will be temporarily disabled.
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-select-dev-tools-theme-label
sl
Teme
en-US
Themes
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaElementAudioSourceNodeCrossOrigin
sl
HTMLMediaElement, ki je bil predan createMediaElementSource, ima zunanji vir, vozlišče se ne bo odzvalo.
en-US
The HTMLMediaElement passed to createMediaElementSource has a cross-origin resource, the node will output silence.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaStreamAudioSourceNodeCrossOrigin
sl
MediaStream, ki je bil predan createMediaElementSource, ima zunanji vir, vozlišče se ne bo odzvalo.
en-US
The MediaStream passed to createMediaStreamSource has a cross-origin resource, the node will output silence.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaStreamTrackAudioSourceNodeCrossOrigin
sl
MediaStreamTrack, ki je bil predan createMediaStreamTrackSource, je zunanji vir, vozlišče se ne bo odzvalo.
en-US
The MediaStreamTrack passed to createMediaStreamTrackSource is a cross-origin resource, the node will output silence.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-category-theme
sl
Teme
en-US
Themes
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-category-theme-title.title
sl
Teme
en-US
Themes
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
discopane-intro
sl
Razširitve in teme so kot aplikacije za vaš brskalnik in vam omogočajo varovanje gesel, prenašanje videoposnetkov, iskanje ponudb, zavračanje nadležnih oglasov, spreminjanje izgleda brskalnika in še veliko več. Te majhne programčke pogosto razvijajo tretje osebe. Tukaj je izbira, ki jo { -brand-product-name } <a data-l10n-name="learn-more-trigger">priporoča</a> zaradi izjemne varnosti, zmogljivosti in funkcionalnosti.
en-US
Extensions and themes are like apps for your browser, and they let you protect passwords, download videos, find deals, block annoying ads, change how your browser looks, and much more. These small software programs are often developed by a third party. Here’s a selection { -brand-product-name } <a data-l10n-name="learn-more-trigger">recommends</a> for exceptional security, performance, and functionality.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
discopane-notice-recommendations
sl
Nekatera od teh priporočil so prilagojena za vas. Temeljijo na vaših ostalih razširitvah, nastavitvah profila in statistiki uporabe.
en-US
Some of these recommendations are personalized. They are based on other extensions you’ve installed, profile preferences, and usage statistics.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
discopane-notice-recommendations2.message
sl
Nekatera od teh priporočil so prilagojena za vas. Temeljijo na vaših ostalih razširitvah, nastavitvah profila in statistiki uporabe.
en-US
Some of these recommendations are personalized. They are based on other extensions you’ve installed, profile preferences, and usage statistics.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
list-empty-get-extensions-message
sl
Odkrijte razširitve in teme na <a data-l10n-name="get-extensions">{ $domain }</a>
en-US
Get extensions and themes on <a data-l10n-name="get-extensions">{ $domain }</a>
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
recommended-themes-heading
sl
Priporočene teme
en-US
Recommended Themes
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
theme-disabled-heading2
sl
Shranjene teme
en-US
Saved Themes
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-broken-suggestions-theme
sl
Zdi se, da ste odkrili napako. Za razrešitev težave vam poleg pošiljanja poročila priporočamo, da se obrnete na razvijalca teme. Podatke o razvijalcu lahko najdete na <a data-l10n-name="support-link"> spletnem mestu teme </a>.
en-US
It sounds like you’ve identified a bug. In addition to submitting a report here, the best way to get a functionality issue resolved is to contact the theme developer. <a data-l10n-name="support-link">Visit the theme’s website</a> to get the developer information.

Displaying 9 results for the string teme in en-US:

Entity sl en-US
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
pauseOnDebuggerStatement
sl
Warning: Source string is missing
en-US
Pause on debugger statement
Entity # all locales devtools • shared • debugger-paused-reasons.ftl
whypaused-debugger-statement
sl
Ustavljen ob stavku razhroščevalnika
en-US
Paused on debugger statement
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaElementAudioSourceNodeCrossOrigin
sl
HTMLMediaElement, ki je bil predan createMediaElementSource, ima zunanji vir, vozlišče se ne bo odzvalo.
en-US
The HTMLMediaElement passed to createMediaElementSource has a cross-origin resource, the node will output silence.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaStreamAudioSourceNodeCrossOrigin
sl
MediaStream, ki je bil predan createMediaElementSource, ima zunanji vir, vozlišče se ne bo odzvalo.
en-US
The MediaStream passed to createMediaStreamSource has a cross-origin resource, the node will output silence.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaStreamTrackAudioSourceNodeCrossOrigin
sl
MediaStreamTrack, ki je bil predan createMediaStreamTrackSource, je zunanji vir, vozlišče se ne bo odzvalo.
en-US
The MediaStreamTrack passed to createMediaStreamTrackSource is a cross-origin resource, the node will output silence.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-slow-sql-main
sl
Počasni stavki SQL glavne niti
en-US
Slow SQL Statements on Main Thread
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-slow-sql-other
sl
Počasni stavki SQL pomožnih niti
en-US
Slow SQL Statements on Helper Threads
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-slow-sql-section
sl
Počasni stavki SQL
en-US
Slow SQL Statements
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-slow-sql-statement
sl
Stavek
en-US
Statement
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.