Transvision

Displaying 30 results for the string teme in hr:

Entity hr en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-home-explore-popular-topics
hr
Istraži popularne teme
en-US
Explore Popular Topics
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-addons-and-themes.label
hr
Dodaci i teme
en-US
Add-ons and themes
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
quickactions-cmd-themes
hr
teme
en-US
themes
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-tools-addons-and-themes.label
hr
Dodaci i teme
en-US
Add-ons and Themes
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-pocket-new-topics-title
hr
Želiš još više priča? Pogledaj ove popularne teme na servisu { -pocket-brand-name }
en-US
Want even more stories? See these popular topics from { -pocket-brand-name }
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-pocket-read-more
hr
Popularne teme:
en-US
Popular Topics:
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2-onboarding-default-theme-label
hr
Istraži zadane teme.
en-US
Explore default themes.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableFirefoxAccounts
hr
Onemogući usluge koje se temelje na { -fxaccount-brand-name }u, uključujući sinkronizaciju.
en-US
Disable { -fxaccount-brand-name } based services, including Sync.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
addons-button-label
hr
Proširenja i teme
en-US
Extensions & Themes
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-web-appearance-footer
hr
Upravljaj temama za { -brand-short-name } u sekciji <a data-l10n-name="themes-link">Dodaci i teme</a>
en-US
Manage { -brand-short-name } themes in <a data-l10n-name="themes-link">Extensions & Themes</a>
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-engine-addons.tooltiptext
hr
Dodaci i teme za Firefox na radnoj površini
en-US
Extensions and themes for Firefox desktop
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
troubleshootModeRestartPromptMessage
hr
Tvoja proširenja, teme i prilagođene postavke privremeno će biti onemogućene.
en-US
Your extensions, themes, and custom settings will be temporarily disabled.
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
deceptiveBlocked
hr
Web stranica %S je prijavljena kao obmanjujuća stranica i blokirana je na temelju tvojih sigurnosnih postavki.
en-US
This web page at %S has been reported as a deceptive site and has been blocked based on your security preferences.
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
harmfulBlocked
hr
Web stranica %S je prijavljena kao potencijalno zlonamjerna stranica i blokirana je na temelju tvojih sigurnosnih postavki.
en-US
The site at %S has been reported as a potentially harmful site and has been blocked based on your security preferences.
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
malwareBlocked
hr
Web stranica %S je prijavljena kao zloćudna stranica i blokirana je na temelju tvojih sigurnosnih postavki.
en-US
The site at %S has been reported as an attack site and has been blocked based on your security preferences.
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
unwantedBlocked
hr
Web stranica %S je prijavljena zbog posluživanja neželjenog softvera, te je blokirana na temelju tvojih sigurnosnih postavki.
en-US
The site at %S has been reported as serving unwanted software and has been blocked based on your security preferences.
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-select-dev-tools-theme-label
hr
Teme
en-US
Themes
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-sourceeditor-detectindentation-tooltip.title
hr
Pogodi uvlake na temelju sadržaja izvora
en-US
Guess indentation based on source content
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaElementAudioSourceNodeCrossOrigin
hr
HTMLMediaElement koji je proslijeđen u createMediaElementSource ima resurs višestrukog podrijetla, čvor neće ispisati ništa.
en-US
The HTMLMediaElement passed to createMediaElementSource has a cross-origin resource, the node will output silence.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaStreamAudioSourceNodeCrossOrigin
hr
MediaStream koji je proslijeđen u createMediaStreamSource ima resurs višestrukog podrijetla, čvor neće ispisati ništa.
en-US
The MediaStream passed to createMediaStreamSource has a cross-origin resource, the node will output silence.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_SOCKET_WRITE_FAILURE
hr
Pokušaj zapisivanja šifriranih podataka na temeljno podnožje nije uspjelo.
en-US
Attempt to write encrypted data to underlying socket failed.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-category-theme
hr
Teme
en-US
Themes
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-category-theme-title.title
hr
Teme
en-US
Themes
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
discopane-intro
hr
Dodaci i teme su kao programi za preglednik i omogućavaju zaštitu za lozinke, preuzimanje videozapisa, pronalaženje ponuda, blokiranje dosadnih oglasa, izmjenu izgleda preglednika i još puno više. Ove male programe često razvijaju treće strane. Ovdje je izbor dodataka koje { -brand-product-name } <a data-l10n-name="learn-more-trigger">preporučuje</a> za dodatnu sigurnost, perfomanse i funkcionalnost.
en-US
Extensions and themes are like apps for your browser, and they let you protect passwords, download videos, find deals, block annoying ads, change how your browser looks, and much more. These small software programs are often developed by a third party. Here’s a selection { -brand-product-name } <a data-l10n-name="learn-more-trigger">recommends</a> for exceptional security, performance, and functionality.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
discopane-notice-recommendations
hr
Neki prijedlozi su specifični za tebe, jer se temelje na drugim već instaliranim proširenjima, na postavkama profila ili na statistici korištenja.
en-US
Some of these recommendations are personalized. They are based on other extensions you’ve installed, profile preferences, and usage statistics.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
discopane-notice-recommendations2.message
hr
Neki prijedlozi su specifični za tebe, jer se temelje na drugim već instaliranim proširenjima, na postavkama profila ili na statistici korištenja.
en-US
Some of these recommendations are personalized. They are based on other extensions you’ve installed, profile preferences, and usage statistics.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
list-empty-get-extensions-message
hr
Nabavi proširenja i teme na <a data-l10n-name="get-extensions">{ $domain }</a>
en-US
Get extensions and themes on <a data-l10n-name="get-extensions">{ $domain }</a>
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
recommended-themes-heading
hr
Preporučene teme
en-US
Recommended Themes
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-broken-suggestions-theme
hr
Čini se da se radi o grešci. Pored slanja prijave ovdje, najbolji način za rješavanje funkcionalnih problema je da kontaktiraš programera teme. Podatke o programeru potraži na <a data-l10n-name="support-link">web-stranici dodatka</a>.
en-US
It sounds like you’ve identified a bug. In addition to submitting a report here, the best way to get a functionality issue resolved is to contact the theme developer. <a data-l10n-name="support-link">Visit the theme’s website</a> to get the developer information.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-socket-write-failure
hr
Pokušaj zapisivanja šifriranih podataka na temeljno podnožje nije uspjelo.
en-US
Attempt to write encrypted data to underlying socket failed.

Displaying 9 results for the string teme in en-US:

Entity hr en-US
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
pauseOnDebuggerStatement
hr
Warning: Source string is missing
en-US
Pause on debugger statement
Entity # all locales devtools • shared • debugger-paused-reasons.ftl
whypaused-debugger-statement
hr
Zaustavljeno pri izjavi ispravljača grešaka
en-US
Paused on debugger statement
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaElementAudioSourceNodeCrossOrigin
hr
HTMLMediaElement koji je proslijeđen u createMediaElementSource ima resurs višestrukog podrijetla, čvor neće ispisati ništa.
en-US
The HTMLMediaElement passed to createMediaElementSource has a cross-origin resource, the node will output silence.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaStreamAudioSourceNodeCrossOrigin
hr
MediaStream koji je proslijeđen u createMediaStreamSource ima resurs višestrukog podrijetla, čvor neće ispisati ništa.
en-US
The MediaStream passed to createMediaStreamSource has a cross-origin resource, the node will output silence.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaStreamTrackAudioSourceNodeCrossOrigin
hr
Warning: Source string is missing
en-US
The MediaStreamTrack passed to createMediaStreamTrackSource is a cross-origin resource, the node will output silence.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-slow-sql-main
hr
Spore SQL izjave na glavnoj niti
en-US
Slow SQL Statements on Main Thread
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-slow-sql-other
hr
Spore SQL izjave na pomoćnim nitima
en-US
Slow SQL Statements on Helper Threads
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-slow-sql-section
hr
Spore SQL izjave
en-US
Slow SQL Statements
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-slow-sql-statement
hr
Izjava
en-US
Statement
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.