Transvision

Displaying 18 results for the string table in fy-NL:

Entity fy-NL en-US
Entity # all locales browser • browser • customizeMode.ftl
customize-mode-uidensity-auto-touch-mode-checkbox.label
fy-NL
Brûk oanraking foar tabletmodus
en-US
Use Touch for Tablet Mode
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-mobile-confirmation-description
fy-NL
No kinne jo jo { -brand-product-name }-ljepblêden fan jo tablet of telefoan iepenje.
en-US
Now you can grab your { -brand-product-name } tabs from your tablet or phone.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-mobile-promo-header
fy-NL
Iepenje ljepblêden fan jo telefoan of tablet
en-US
Grab tabs from your phone or tablet
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-adddevice-header
fy-NL
{ -brand-product-name } op jo telefoan of tablet syngronisearje
en-US
Sync { -brand-product-name } on your phone or tablet
Entity # all locales browser • browser • preferences • fxaPairDevice.ftl
fxa-qrcode-pair-title
fy-NL
Syngronisearje { -brand-product-name } op jo telefoan of tablet
en-US
Sync { -brand-product-name } on your phone or tablet
Entity # all locales browser • chrome • browser • uiDensity.properties
uiDensity.menuitem-touch.acceltext
fy-NL
Tabletmodus ynskeakele
en-US
Tablet Mode Enabled
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
writableTooltip
fy-NL
writable
en-US
writable
Entity # all locales devtools • client • device.properties
device.tablets
fy-NL
Tablets
en-US
Tablets
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-not-for-internal-table-elements-except-table-cells-fix
fy-NL
Probearje de property <strong>display</strong> op wat oars as <strong>table-column</strong>, <strong>table-row</strong>, <strong>table-column-group</strong>, <strong>table-row-group</strong> of <strong>table-footer-group</strong> yn te stellen. { learn-more }
en-US
Try setting its <strong>display</strong> property to something else than <strong>table-column</strong>, <strong>table-row</strong>, <strong>table-column-group</strong>, <strong>table-row-group</strong>, or <strong>table-footer-group</strong>. { learn-more }
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-not-for-internal-table-elements-fix
fy-NL
Probearje de property <strong>display</strong> op wat oars as <strong>table-cell</strong>, <strong>table-column</strong>, <strong>table-row</strong>, <strong>table-column-group</strong>, <strong>table-row-group</strong> of <strong>table-footer-group</strong> yn te stellen. { learn-more }
en-US
Try setting its <strong>display</strong> property to something else than <strong>table-cell</strong>, <strong>table-column</strong>, <strong>table-row</strong>, <strong>table-column-group</strong>, <strong>table-row-group</strong>, or <strong>table-footer-group</strong>. { learn-more }
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-not-inline-or-tablecell
fy-NL
<strong>{ $property }</strong> hat gjin effekt op dit elemint, omdat it gjin inline of table-cell-elemint is.
en-US
<strong>{ $property }</strong> has no effect on this element since it’s not an inline or table-cell element.
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-not-inline-or-tablecell-fix
fy-NL
Probearje <strong>display:inline</strong> of <strong>display:table-cell</strong> ta te foegjen. { learn-more }
en-US
Try adding <strong>display:inline</strong> or <strong>display:table-cell</strong>. { learn-more }
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-not-table-cell-fix
fy-NL
Probearje <strong>display:table-cell</strong> ta te foegjen. { learn-more }
en-US
Try adding <strong>display:table-cell</strong>. { learn-more }
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-not-table-fix
fy-NL
Probearje <strong>display:flex</strong> of <strong>display:inline-table</strong> ta te foegjen. { learn-more }
en-US
Try adding <strong>display:table</strong> or <strong>display:inline-table</strong>. { learn-more }
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errStartTagInTable
fy-NL
Begjintag ‘%1$S’ sjoen yn ‘table’.
en-US
Start tag “%1$S” seen in “table”.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errTableSeenWhileTableOpen
fy-NL
Begjintag foar ‘table’ sjoen, mar de foarige ‘table’ is noch iepene.
en-US
Start tag for “table” seen but the previous “table” is still open.
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • downloads • unknownContentType.properties
pdfExtHandlerDescription
fy-NL
Portable Document Format (PDF)
en-US
Portable Document Format (PDF)
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUI.ftl
download-ui-file-executable-security-warning
fy-NL
‘{ $executable }’ is in útfierber bestân. Utfierbere bestannen kinne firussen of oare koade befetsje dy’t skealik wêze kinne foar jo kompjûter. Wês foarsichtich mei it iepenjen fan dit bestân. Binne jo wis dat jo ‘{ $executable }’ starte wolle?
en-US
“{ $executable }” is an executable file. Executable files may contain viruses or other malicious code that could harm your computer. Use caution when opening this file. Are you sure you want to launch “{ $executable }”?

Displaying 47 results for the string table in en-US:

Entity fy-NL en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
warningDesc-version
fy-NL
{ -brand-short-name } is eksperiminteel en is mooglik net stabyl.
en-US
{ -brand-short-name } is experimental and may be unstable.
Entity # all locales browser • browser • customizeMode.ftl
customize-mode-uidensity-auto-touch-mode-checkbox.label
fy-NL
Brûk oanraking foar tabletmodus
en-US
Use Touch for Tablet Mode
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-mobile-confirmation-description
fy-NL
No kinne jo jo { -brand-product-name }-ljepblêden fan jo tablet of telefoan iepenje.
en-US
Now you can grab your { -brand-product-name } tabs from your tablet or phone.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-mobile-promo-header
fy-NL
Iepenje ljepblêden fan jo telefoan of tablet
en-US
Grab tabs from your phone or tablet
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-adddevice-header
fy-NL
{ -brand-product-name } op jo telefoan of tablet syngronisearje
en-US
Sync { -brand-product-name } on your phone or tablet
Entity # all locales browser • browser • preferences • fxaPairDevice.ftl
fxa-qrcode-pair-title
fy-NL
Syngronisearje { -brand-product-name } op jo telefoan of tablet
en-US
Sync { -brand-product-name } on your phone or tablet
Entity # all locales browser • chrome • browser • uiDensity.properties
uiDensity.menuitem-touch.acceltext
fy-NL
Tabletmodus ynskeakele
en-US
Tablet Mode Enabled
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
writableTooltip
fy-NL
writable
en-US
writable
Entity # all locales devtools • client • device.properties
device.tablets
fy-NL
Tablets
en-US
Tablets
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.actionbar.requestBlockingAddNotice
fy-NL
Begjin mei it tafoegjen fan in patroan of in rige út de netwurktabel te slepen.
en-US
Start by adding a pattern or dragging a row from the network table.
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-border-image
fy-NL
<strong>{ $property }</strong> hat gjin effekt op dit elemint, omdat it net tapast wurde kin op ynterne tabeleleminten wêr <strong>border-collapse</strong> ynsteld is op <strong>collapse</strong> op it boppelizzende tabelelemint.
en-US
<strong>{ $property }</strong> has no effect on this element since it cannot be applied to internal table elements where <strong>border-collapse</strong> is set to <strong>collapse</strong> on the parent table element.
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-border-image-fix
fy-NL
Smyt yn it boppelizzende tabelelemint de eigenskip fuort, of wizigje de wearde fan <strong>border-collapse</strong> yn in oare wearde as <strong>collapse</strong>. { learn-more }
en-US
On the parent table element, remove the property or change the value of <strong>border-collapse</strong> to a value other than <strong>collapse</strong>. { learn-more }
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-collapsed-table-borders
fy-NL
<strong>{ $property }</strong> hat gjin effekt op dit elemint, omdat it in tabel mei ynklapte rânen is.
en-US
<strong>{ $property }</strong> has no effect on this element since it’s a table with collapsed borders.
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-not-for-internal-table-elements
fy-NL
<strong>{ $property }</strong> hat gjin effekt op ynterne tabeleleminten.
en-US
<strong>{ $property }</strong> has no effect on internal table elements.
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-not-for-internal-table-elements-except-table-cells
fy-NL
<strong>{ $property }</strong> hat gjin effekt op ynterne tabeleleminten, útsein op tabelsellen.
en-US
<strong>{ $property }</strong> has no effect on internal table elements except table cells.
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-not-for-internal-table-elements-except-table-cells-fix
fy-NL
Probearje de property <strong>display</strong> op wat oars as <strong>table-column</strong>, <strong>table-row</strong>, <strong>table-column-group</strong>, <strong>table-row-group</strong> of <strong>table-footer-group</strong> yn te stellen. { learn-more }
en-US
Try setting its <strong>display</strong> property to something else than <strong>table-column</strong>, <strong>table-row</strong>, <strong>table-column-group</strong>, <strong>table-row-group</strong>, or <strong>table-footer-group</strong>. { learn-more }
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-not-for-internal-table-elements-fix
fy-NL
Probearje de property <strong>display</strong> op wat oars as <strong>table-cell</strong>, <strong>table-column</strong>, <strong>table-row</strong>, <strong>table-column-group</strong>, <strong>table-row-group</strong> of <strong>table-footer-group</strong> yn te stellen. { learn-more }
en-US
Try setting its <strong>display</strong> property to something else than <strong>table-cell</strong>, <strong>table-column</strong>, <strong>table-row</strong>, <strong>table-column-group</strong>, <strong>table-row-group</strong>, or <strong>table-footer-group</strong>. { learn-more }
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-not-inline-or-tablecell
fy-NL
<strong>{ $property }</strong> hat gjin effekt op dit elemint, omdat it gjin inline of table-cell-elemint is.
en-US
<strong>{ $property }</strong> has no effect on this element since it’s not an inline or table-cell element.
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-not-inline-or-tablecell-fix
fy-NL
Probearje <strong>display:inline</strong> of <strong>display:table-cell</strong> ta te foegjen. { learn-more }
en-US
Try adding <strong>display:inline</strong> or <strong>display:table-cell</strong>. { learn-more }
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-not-table
fy-NL
<strong>{ $property }</strong> hat gjin effekt op dit elemint omdat it gjin tabel is.
en-US
<strong>{ $property }</strong> has no effect on this element since it’s not a table.
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-not-table-cell
fy-NL
<strong>{ $property }</strong> hat gjin effekt op dit elemint, omdat it gjin tabelsel is.
en-US
<strong>{ $property }</strong> has no effect on this element since it’s not a table cell.
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-not-table-cell-fix
fy-NL
Probearje <strong>display:table-cell</strong> ta te foegjen. { learn-more }
en-US
Try adding <strong>display:table-cell</strong>. { learn-more }
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-not-table-fix
fy-NL
Probearje <strong>display:flex</strong> of <strong>display:inline-table</strong> ta te foegjen. { learn-more }
en-US
Try adding <strong>display:table</strong> or <strong>display:inline-table</strong>. { learn-more }
Entity # all locales dom • chrome • accessibility • AccessFu.properties
mathmltable
fy-NL
wiskundige tabel
en-US
math table
Entity # all locales dom • chrome • accessibility • AccessFu.properties
table
fy-NL
tabel
en-US
table
Entity # all locales dom • chrome • accessibility • AccessFu.properties
treetable
fy-NL
struktuertabel
en-US
tree table
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
EditorFileDropFailed
fy-NL
Pleatsen fan in bestân nei in ynhâldsbewurkber elemint is mislearre: %S.
en-US
Dropping a file into a contenteditable element failed: %S.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errNoSelectInTableScope
fy-NL
Gjin ‘select’ yn jildichheidsberik fan tabel.
en-US
No “select” in table scope.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errNoTableRowToClose
fy-NL
Gjin tabelrige te sluten.
en-US
No table row to close.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errNonSpaceInTable
fy-NL
Net krekt pleatste net-lege tekens binnen in tabel.
en-US
Misplaced non-space characters inside a table.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errStartTagInTable
fy-NL
Begjintag ‘%1$S’ sjoen yn ‘table’.
en-US
Start tag “%1$S” seen in “table”.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errStartTagInTableBody
fy-NL
‘%1$S’-begjint yn tabelbody.
en-US
“%1$S” start tag in table body.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errTableSeenWhileTableOpen
fy-NL
Begjintag foar ‘table’ sjoen, mar de foarige ‘table’ is noch iepene.
en-US
Start tag for “table” seen but the previous “table” is still open.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errUnclosedElementsCell
fy-NL
In tabelsel is ymplisyt sluten, mar der binne iepen eleminten.
en-US
A table cell was implicitly closed, but there were open elements.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_HANDSHAKE_FAILURE_ALERT
fy-NL
SSL-peer koe net ûnderhannelje oer in akseptabele set befeiligingsparameters.
en-US
SSL peer was unable to negotiate an acceptable set of security parameters.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_ILLEGAL_PARAMETER_ALERT
fy-NL
SSL-peer fersmiet in handshakeberjocht foar ûnakseptabele ynhâld.
en-US
SSL peer rejected a handshake message for unacceptable content.
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • downloads • unknownContentType.properties
pdfExtHandlerDescription
fy-NL
Portable Document Format (PDF)
en-US
Portable Document Format (PDF)
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • profile • profileSelection.properties
profileCreationFailed
fy-NL
Profyl koe net oanmakke wurde. Wierskynlik kin der yn de keazen map net skreun wurde.
en-US
Profile couldn’t be created. Probably the chosen folder isn’t writable.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-webservices
fy-NL
{ -brand-full-name } brûkt web-basearre ynformaasjetsjinsten (‘Tsjinsten’) om funksjes oan te bieden foar jo gebrûk mei dizze binêre ferzje fan { -brand-short-name } ûnder de betingsten as hjirûnder beskreaun. As jo ien of mear fan dizze Tsjinsten net brûke wolle of de betingsten hjirûnder binne net te akseptearjen, kinne jo de funksjes of Tsjinst(en) útskeakelje. Ynstruksjes oer hoe’t jo in bepaalde funksje of Tsjinst útskeakelje kinne, kinne jo <a data-l10n-name="mozilla-disable-service-link">hjir</a> fine. Oare ûnderdielen en tsjinsten kinne útskeakele wurde yn de opsjes fan de tapassing.
en-US
{ -brand-full-name } uses web-based information services (“Services”) to provide some of the features provided for your use with this binary version of { -brand-short-name } under the terms described below. If you do not want to use one or more of the Services or the terms below are unacceptable, you may disable the feature or Service(s). Instructions on how to disable a particular feature or Service may be found <a data-l10n-name="mozilla-disable-service-link">here</a>. Other features and Services can be disabled in the application preferences.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-webservices-term-4
fy-NL
<strong>De Tjinsten wurde "as-is" oanbean. { -vendor-short-name }, syn meiwurkers, lisinsje-útjouwers, en distributeurs, ûntkenne alle garânsjes, ekspres of mei opsetsin, ynklusyf sûnder beheining, garânsjes dat de Tsjinsten ferhannelber binne en oerienkomme mei jo spesifike doel. Jo drage it folsleine risiko foar it selektearjen fan de Tsjinsten foar jo doel en foar de kwaliteit en prestaasje fan de Tsjinsten. Guon jurisdiksjes stean útsluting, beheining of ymplisite garânsjes net ta, dus dizze disclaimer kin foar jo net fan tapassing wêze.</strong>
en-US
<strong>The Services are provided “as-is.” { -vendor-short-name }, its contributors, licensors, and distributors, disclaim all warranties, whether express or implied, including without limitation, warranties that the Services are merchantable and fit for your particular purposes. You bear the entire risk as to selecting the Services for your purposes and as to the quality and performance of the Services. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of implied warranties, so this disclaimer may not apply to you.</strong>
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-cache-table-name
fy-NL
Tabelnamme
en-US
Table name
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-search-result-list
fy-NL
List fan tabellen: { $list }
en-US
List of tables: { $list }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUI.ftl
download-ui-file-executable-security-warning
fy-NL
‘{ $executable }’ is in útfierber bestân. Utfierbere bestannen kinne firussen of oare koade befetsje dy’t skealik wêze kinne foar jo kompjûter. Wês foarsichtich mei it iepenjen fan dit bestân. Binne jo wis dat jo ‘{ $executable }’ starte wolle?
en-US
“{ $executable }” is an executable file. Executable files may contain viruses or other malicious code that could harm your computer. Use caution when opening this file. Are you sure you want to launch “{ $executable }”?
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUI.ftl
download-ui-file-executable-security-warning-title
fy-NL
Utfierber bestân iepenje?
en-US
Open Executable File?
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-handshake-failure-alert
fy-NL
SSL-peer koe net ûnderhannelje oer in akseptabele set befeiligingsparameters.
en-US
SSL peer was unable to negotiate an acceptable set of security parameters.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-illegal-parameter-alert
fy-NL
SSL-peer fersmiet in handshakeberjocht foar ûnakseptabele ynhâld.
en-US
SSL peer rejected a handshake message for unacceptable content.
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-editor-alt-text-textarea.placeholder
fy-NL
Bygelyks, ‘In jonge man sit oan in tafel om te iten’
en-US
For example, “A young man sits down at a table to eat a meal”
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.