Transvision

Displaying 17 results for the string table in cs:

Entity cs en-US
Entity # all locales browser • browser • customizeMode.ftl
customize-mode-uidensity-auto-touch-mode-checkbox.label
cs
V režimu tabletu použít velikost pro dotyk
en-US
Use Touch for Tablet Mode
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-mobile-confirmation-description
cs
{ -brand-product-name.case-status -> [with-cases] Nyní si můžete vzít panely z { -brand-product-name(case: "gen") } na svém tabletu nebo telefonu. *[no-cases] Nyní si můžete vzít panely z aplikace { -brand-product-name } na svém tabletu nebo telefonu. }
en-US
Now you can grab your { -brand-product-name } tabs from your tablet or phone.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-mobile-promo-header
cs
Vezměte si sem panely z telefonu nebo tabletu
en-US
Grab tabs from your phone or tablet
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-adddevice-header
cs
{ -brand-product-name.case-status -> [with-cases] Synchronizujte { -brand-product-name(case: "acc") } se svým telefonem či tabletem. *[no-cases] Synchronizujte aplikaci { -brand-product-name } se svým telefonem či tabletem. }
en-US
Sync { -brand-product-name } on your phone or tablet
Entity # all locales browser • browser • preferences • fxaPairDevice.ftl
fxa-qrcode-pair-title
cs
{ -brand-product-name.case-status -> [with-cases] Synchronizujte { -brand-product-name(case: "acc") } se svým telefonem či tabletem. *[no-cases] Synchronizujte aplikaci { -brand-product-name } se svým telefonem či tabletem. }
en-US
Sync { -brand-product-name } on your phone or tablet
Entity # all locales browser • chrome • browser • uiDensity.properties
uiDensity.menuitem-touch.acceltext
cs
Režim tabletu povolen
en-US
Tablet Mode Enabled
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
writableTooltip
cs
writable
en-US
writable
Entity # all locales devtools • client • device.properties
device.tablets
cs
Tablety
en-US
Tablets
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-not-for-internal-table-elements-except-table-cells-fix
cs
Zkuste nastavit vlastnost <strong>display</strong> na jinou hodnotu než <strong>table-column</strong>, <strong>table-row</strong>, <strong>table-column-group</strong>, <strong>table-row-group</strong> nebo <strong>table-footer-group</strong>. { learn-more }
en-US
Try setting its <strong>display</strong> property to something else than <strong>table-column</strong>, <strong>table-row</strong>, <strong>table-column-group</strong>, <strong>table-row-group</strong>, or <strong>table-footer-group</strong>. { learn-more }
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-not-for-internal-table-elements-fix
cs
Zkuste nastavit vlastnost <strong>display</strong> na jinou hodnotu než <strong>table-cell</strong>, <strong>table-column</strong>, <strong>table-row</strong>, <strong>table-column-group</strong>, <strong>table-row-group</strong> nebo <strong>table-footer-group</strong>. { learn-more }
en-US
Try setting its <strong>display</strong> property to something else than <strong>table-cell</strong>, <strong>table-column</strong>, <strong>table-row</strong>, <strong>table-column-group</strong>, <strong>table-row-group</strong>, or <strong>table-footer-group</strong>. { learn-more }
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-not-inline-or-tablecell
cs
<strong>{ $property }</strong> nemá na tento prvek žádný vliv, protože není prvkem typu inline ani table-cell.
en-US
<strong>{ $property }</strong> has no effect on this element since it’s not an inline or table-cell element.
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-not-inline-or-tablecell-fix
cs
Zkuste přidat <strong>display:inline</strong> nebo <strong>display:table-cell</strong>. { learn-more }
en-US
Try adding <strong>display:inline</strong> or <strong>display:table-cell</strong>. { learn-more }
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-not-table-cell-fix
cs
Zkuste přidat <strong>display:table-cell</strong>. { learn-more }
en-US
Try adding <strong>display:table-cell</strong>. { learn-more }
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-not-table-fix
cs
Zkuste přidat <strong>display:table</strong> nebo <strong>display:inline-table</strong>. { learn-more }
en-US
Try adding <strong>display:table</strong> or <strong>display:inline-table</strong>. { learn-more }
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errStartTagInTable
cs
Počáteční značka „%1$S“ se nachází v prvku „table“.
en-US
Start tag “%1$S” seen in “table”.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errTableSeenWhileTableOpen
cs
Nalezena počáteční značka „table“, ale předchozí prvek „table“ je stále otevřen.
en-US
Start tag for “table” seen but the previous “table” is still open.
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUI.ftl
download-ui-file-executable-security-warning
cs
„{ $executable }“ je spustitelný soubor. Ten může obsahovat viry nebo jiný škodlivý kód, který může poškodit váš počítač. Při spuštění buďte opatrní. Chcete opravdu spustit soubor „{ $executable }“?
en-US
“{ $executable }” is an executable file. Executable files may contain viruses or other malicious code that could harm your computer. Use caution when opening this file. Are you sure you want to launch “{ $executable }”?

Displaying 47 results for the string table in en-US:

Entity cs en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
warningDesc-version
cs
{ -brand-short-name } je experimentální verze a může být nestabilní.
en-US
{ -brand-short-name } is experimental and may be unstable.
Entity # all locales browser • browser • customizeMode.ftl
customize-mode-uidensity-auto-touch-mode-checkbox.label
cs
V režimu tabletu použít velikost pro dotyk
en-US
Use Touch for Tablet Mode
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-mobile-confirmation-description
cs
{ -brand-product-name.case-status -> [with-cases] Nyní si můžete vzít panely z { -brand-product-name(case: "gen") } na svém tabletu nebo telefonu. *[no-cases] Nyní si můžete vzít panely z aplikace { -brand-product-name } na svém tabletu nebo telefonu. }
en-US
Now you can grab your { -brand-product-name } tabs from your tablet or phone.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-mobile-promo-header
cs
Vezměte si sem panely z telefonu nebo tabletu
en-US
Grab tabs from your phone or tablet
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-adddevice-header
cs
{ -brand-product-name.case-status -> [with-cases] Synchronizujte { -brand-product-name(case: "acc") } se svým telefonem či tabletem. *[no-cases] Synchronizujte aplikaci { -brand-product-name } se svým telefonem či tabletem. }
en-US
Sync { -brand-product-name } on your phone or tablet
Entity # all locales browser • browser • preferences • fxaPairDevice.ftl
fxa-qrcode-pair-title
cs
{ -brand-product-name.case-status -> [with-cases] Synchronizujte { -brand-product-name(case: "acc") } se svým telefonem či tabletem. *[no-cases] Synchronizujte aplikaci { -brand-product-name } se svým telefonem či tabletem. }
en-US
Sync { -brand-product-name } on your phone or tablet
Entity # all locales browser • chrome • browser • uiDensity.properties
uiDensity.menuitem-touch.acceltext
cs
Režim tabletu povolen
en-US
Tablet Mode Enabled
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
editor_alt_text_textarea.placeholder
cs
Například: “Mladý muž si sedá ke stolu, aby se najedl.”
en-US
For example, “A young man sits down at a table to eat a meal”
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
writableTooltip
cs
writable
en-US
writable
Entity # all locales devtools • client • device.properties
device.tablets
cs
Tablety
en-US
Tablets
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.actionbar.requestBlockingAddNotice
cs
Začněte přidáním vzoru nebo přetažením řádku ze síťové tabulky.
en-US
Start by adding a pattern or dragging a row from the network table.
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-border-image
cs
Vlastnost <strong>{ $property }</strong> nemá na tento prvek žádný vliv, protože jej nelze použít na vnitřní prvky tabulky, kde je <strong>border-collapse</strong> nastaven na <strong>collapse</strong> na nadřazeném prvku tabulky.
en-US
<strong>{ $property }</strong> has no effect on this element since it cannot be applied to internal table elements where <strong>border-collapse</strong> is set to <strong>collapse</strong> on the parent table element.
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-border-image-fix
cs
V nadřazeném prvku tabulky odstraňte vlastnost nebo změňte hodnotu <strong>border-collapse</strong> na jinou hodnotu než <strong>collapse</strong>. { learn-more }
en-US
On the parent table element, remove the property or change the value of <strong>border-collapse</strong> to a value other than <strong>collapse</strong>. { learn-more }
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-not-for-internal-table-elements
cs
Vlastnost <strong>{ $property }</strong> nemá žádný vliv na interní prvky tabulky.
en-US
<strong>{ $property }</strong> has no effect on internal table elements.
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-not-for-internal-table-elements-except-table-cells
cs
Vlastnost <strong>{ $property }</strong> nemá žádný vliv na interní prvky tabulky kromě jejích buněk.
en-US
<strong>{ $property }</strong> has no effect on internal table elements except table cells.
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-not-for-internal-table-elements-except-table-cells-fix
cs
Zkuste nastavit vlastnost <strong>display</strong> na jinou hodnotu než <strong>table-column</strong>, <strong>table-row</strong>, <strong>table-column-group</strong>, <strong>table-row-group</strong> nebo <strong>table-footer-group</strong>. { learn-more }
en-US
Try setting its <strong>display</strong> property to something else than <strong>table-column</strong>, <strong>table-row</strong>, <strong>table-column-group</strong>, <strong>table-row-group</strong>, or <strong>table-footer-group</strong>. { learn-more }
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-not-for-internal-table-elements-fix
cs
Zkuste nastavit vlastnost <strong>display</strong> na jinou hodnotu než <strong>table-cell</strong>, <strong>table-column</strong>, <strong>table-row</strong>, <strong>table-column-group</strong>, <strong>table-row-group</strong> nebo <strong>table-footer-group</strong>. { learn-more }
en-US
Try setting its <strong>display</strong> property to something else than <strong>table-cell</strong>, <strong>table-column</strong>, <strong>table-row</strong>, <strong>table-column-group</strong>, <strong>table-row-group</strong>, or <strong>table-footer-group</strong>. { learn-more }
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-not-inline-or-tablecell
cs
<strong>{ $property }</strong> nemá na tento prvek žádný vliv, protože není prvkem typu inline ani table-cell.
en-US
<strong>{ $property }</strong> has no effect on this element since it’s not an inline or table-cell element.
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-not-inline-or-tablecell-fix
cs
Zkuste přidat <strong>display:inline</strong> nebo <strong>display:table-cell</strong>. { learn-more }
en-US
Try adding <strong>display:inline</strong> or <strong>display:table-cell</strong>. { learn-more }
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-not-table
cs
Vlatnost <strong>{ $property }</strong> nemá žádný vliv na tento prvek, protože se nejedná o tabulku.
en-US
<strong>{ $property }</strong> has no effect on this element since it’s not a table.
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-not-table-cell
cs
Vlastnost <strong>{ $property }</strong> nemá žádný efekt na tento prvek, protože se nejedná o buňku tabulky.
en-US
<strong>{ $property }</strong> has no effect on this element since it’s not a table cell.
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-not-table-cell-fix
cs
Zkuste přidat <strong>display:table-cell</strong>. { learn-more }
en-US
Try adding <strong>display:table-cell</strong>. { learn-more }
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-not-table-fix
cs
Zkuste přidat <strong>display:table</strong> nebo <strong>display:inline-table</strong>. { learn-more }
en-US
Try adding <strong>display:table</strong> or <strong>display:inline-table</strong>. { learn-more }
Entity # all locales dom • chrome • accessibility • AccessFu.properties
mathmltable
cs
matematická tabulka
en-US
math table
Entity # all locales dom • chrome • accessibility • AccessFu.properties
table
cs
tabulka
en-US
table
Entity # all locales dom • chrome • accessibility • AccessFu.properties
treetable
cs
stromová tabulka
en-US
tree table
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
EditorFileDropFailed
cs
Přenesení souboru do prvku s upravitelným obsahem selhalo: %S.
en-US
Dropping a file into a contenteditable element failed: %S.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errNoSelectInTableScope
cs
Prvek „select“ není povolen v prvku tabulky.
en-US
No “select” in table scope.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errNoTableRowToClose
cs
Nenalezen žádný řádek tabulky, který by šlo uzavřít.
en-US
No table row to close.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errNonSpaceInTable
cs
Chybně umístěný neprázdný znak uvnitř tabulky.
en-US
Misplaced non-space characters inside a table.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errStartTagInTable
cs
Počáteční značka „%1$S“ se nachází v prvku „table“.
en-US
Start tag “%1$S” seen in “table”.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errStartTagInTableBody
cs
V těle tabulky nalezena počáteční značka „%1$S“.
en-US
“%1$S” start tag in table body.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errTableSeenWhileTableOpen
cs
Nalezena počáteční značka „table“, ale předchozí prvek „table“ je stále otevřen.
en-US
Start tag for “table” seen but the previous “table” is still open.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errUnclosedElementsCell
cs
Buňka tabulky byla implicitně uzavřena, ale další prvky jsou stále otevřeny.
en-US
A table cell was implicitly closed, but there were open elements.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_HANDSHAKE_FAILURE_ALERT
cs
S partnerem protokolu SSL se nepodařilo domluvit akceptovatelnou množinu bezpečnostních parametrů.
en-US
SSL peer was unable to negotiate an acceptable set of security parameters.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_ILLEGAL_PARAMETER_ALERT
cs
Partner protokolu SSL zamítl inicializační zprávu z důvodu neakceptovatelného obsahu.
en-US
SSL peer rejected a handshake message for unacceptable content.
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • downloads • unknownContentType.properties
pdfExtHandlerDescription
cs
přenosný formát dokumentů (PDF)
en-US
Portable Document Format (PDF)
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • profile • profileSelection.properties
profileCreationFailed
cs
Profil nelze vytvořit. Pravděpodobně není možné do vybrané složky zapisovat.
en-US
Profile couldn’t be created. Probably the chosen folder isn’t writable.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-webservices
cs
{ -brand-full-name } používá webové informační služby („Služby“) z důvodu zajištění některých funkcí dostupných v rámci této binární verze aplikace { -brand-short-name } za podmínek popsaných níže. Pokud si nepřejete jednu nebo více Služeb používat nebo jsou pro vás níže uvedené podmínky neakceptovatelné, lze tyto služby vypnout. Postup, jak lze vypnout určitou funkcionalitu nebo Službu, lze najít <a data-l10n-name="mozilla-disable-service-link">zde</a>. Další funkce a Služby lze zakázat v předvolbách aplikace.
en-US
{ -brand-full-name } uses web-based information services (“Services”) to provide some of the features provided for your use with this binary version of { -brand-short-name } under the terms described below. If you do not want to use one or more of the Services or the terms below are unacceptable, you may disable the feature or Service(s). Instructions on how to disable a particular feature or Service may be found <a data-l10n-name="mozilla-disable-service-link">here</a>. Other features and Services can be disabled in the application preferences.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-webservices-term-4
cs
<strong>Služby jsou poskytovány „tak jak jsou“. { -vendor-short-name.gender -> [masculine] { -vendor-short-name }, jeho [feminine] { -vendor-short-name }, její [neuter] { -vendor-short-name }, jeho *[other] Organizace { -vendor-short-name }, její } přispěvatelé, držitelé licencí a distributoři se zříkají všech záruk, ať už vyjádřených nebo předpokládaných, včetně ale nikoliv výhradně, záruk zpeněžitelnosti Služeb a vhodnosti k vašemu určitému účelu. Jste plně zodpovědní za veškerá rizika spojená s volbou Služeb pro vaše účely, a to jak do kvality, tak do výkonnosti Služeb. Některé právní systémy nepovolují vyloučení nebo omezení předpokládaných záruk, v takovém případě toto zřeknutí pro vás neplatí.</strong>
en-US
<strong>The Services are provided “as-is.” { -vendor-short-name }, its contributors, licensors, and distributors, disclaim all warranties, whether express or implied, including without limitation, warranties that the Services are merchantable and fit for your particular purposes. You bear the entire risk as to selecting the Services for your purposes and as to the quality and performance of the Services. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of implied warranties, so this disclaimer may not apply to you.</strong>
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-cache-table-name
cs
Název tabulky
en-US
Table name
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-search-result-list
cs
Seznam tabulek: { $list }
en-US
List of tables: { $list }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUI.ftl
download-ui-file-executable-security-warning
cs
„{ $executable }“ je spustitelný soubor. Ten může obsahovat viry nebo jiný škodlivý kód, který může poškodit váš počítač. Při spuštění buďte opatrní. Chcete opravdu spustit soubor „{ $executable }“?
en-US
“{ $executable }” is an executable file. Executable files may contain viruses or other malicious code that could harm your computer. Use caution when opening this file. Are you sure you want to launch “{ $executable }”?
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUI.ftl
download-ui-file-executable-security-warning-title
cs
Otevřít spustitelný soubor?
en-US
Open Executable File?
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-handshake-failure-alert
cs
S partnerem protokolu SSL se nepodařilo domluvit akceptovatelnou množinu bezpečnostních parametrů.
en-US
SSL peer was unable to negotiate an acceptable set of security parameters.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-illegal-parameter-alert
cs
Partner protokolu SSL zamítl inicializační zprávu z důvodu neakceptovatelného obsahu.
en-US
SSL peer rejected a handshake message for unacceptable content.
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-editor-alt-text-textarea.placeholder
cs
Například: “Mladý muž si sedá ke stolu, aby se najedl.”
en-US
For example, “A young man sits down at a table to eat a meal”
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.