Transvision

Displaying 7 results for the string system in sl:

Entity sl en-US
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-language-mismatch-subtitle
sl
Zahvaljujoč naši skupnosti je { -brand-short-name } preveden v več kot 90 jezikov. Videti je, da vaš sistem uporablja jezik { $systemLanguage }, { -brand-short-name } pa jezik { $appLanguage }.
en-US
Thanks to our community, { -brand-short-name } is translated in over 90 languages. It looks like your system is using { $systemLanguage }, and { -brand-short-name } is using { $appLanguage }.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaEMENoCapabilitiesDeprecatedWarning
sl
Uporaba navigator.requestMediaKeySystemAccess() (v %S) brez podanega kandidata MediaKeySystemConfiguration, ki vsebuje audioCapabilities ali videoCapabilities, je zastarela in bo kmalu nepodprta.
en-US
Calling navigator.requestMediaKeySystemAccess() (at %S) without passing a candidate MediaKeySystemConfiguration containing audioCapabilities or videoCapabilities is deprecated and will soon become unsupported.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaEMENoCodecsDeprecatedWarning
sl
Uporaba navigator.requestMediaKeySystemAccess() (v %S) s podanim kandidatom MediaKeySystemConfiguration, ki vsebuje audioCapabilities ali videoCapabilities brez contentType z nizom “codecs”, je zastarela in bo kmalu nepodprta.
en-US
Calling navigator.requestMediaKeySystemAccess() (at %S) passing a candidate MediaKeySystemConfiguration containing audioCapabilities or videoCapabilities without a contentType with a “codecs” string is deprecated and will soon become unsupported.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errNoSpaceBetweenDoctypeSystemKeywordAndQuote
sl
Med ključno besedo doctypea “SYSTEM” in narekovajem ni presledka.
en-US
No space between the doctype “SYSTEM” keyword and the quote.
Entity # all locales toolkit • services • accounts.ftl
account-client-name
sl
{ $user } ({ -brand-short-name } na sistemu { $system })
en-US
{ $user }’s { -brand-short-name } on { $system }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
plugins-openh264-name
sl
Video kodek OpenH264 podjetja Cisco Systems, Inc.
en-US
OpenH264 Video Codec provided by Cisco Systems, Inc.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutPlugins.ftl
plugins-openh264-name
sl
Video kodek OpenH264 podjetja Cisco Systems, Inc.
en-US
OpenH264 Video Codec provided by Cisco Systems, Inc.

Displaying 78 results for the string system in en-US:

Entity sl en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-adminDisabled
sl
Vaš sistemski skrbnik je onemogočil posodabljanje
en-US
Updates disabled by your system administrator
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-unsupported
sl
Nadaljnje posodobitve niso več mogoče. <label data-l10n-name="unsupported-link">Več o tem</label>
en-US
You can not perform further updates on this system. <label data-l10n-name="unsupported-link">Learn more</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-intro
sl
{ -brand-short-name } ima zmožnost samodejnega sproščanja zavihkov iz pomnilnika, ki preprečuje sesutja programa zaradi morebitne nezadostne količine razpoložljivega pomnilnika v sistemu. Zavihek, ki se bo naslednji sprostil, se izbira na osnovi več lastnosti. Ta stran prikazuje, kako { -brand-short-name } razporeja prednost zavihkov in kateri zavihek se bo sprostil iz pomnilnika, ko bo sproščanje sproženo. Sprostitev zavihka lahko sprožite ročno s klikom na spodnji gumb <em>Sprosti</em>.
en-US
{ -brand-short-name } has a feature that automatically unloads tabs to prevent the application from crashing due to insufficient memory when the system’s available memory is low. The next tab to be unloaded is chosen based on multiple attributes. This page shows how { -brand-short-name } prioritizes tabs and which tab will be unloaded when tab unloading is triggered. You can trigger tab unloading manually by clicking the <em>Unload</em> button below.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-domain-blocked-by-policy
sl
Skrbnik vašega sistema je tej strani preprečil vprašati, ali lahko na vaš računalnik namesti programsko opremo.
en-US
Your system administrator prevented this site from asking you to install software on your computer.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-blocked-by-policy
sl
Vaš sistemski skrbnik je zavrnil { $addonName } ({ $addonId }).
en-US
{ $addonName } ({ $addonId }) is blocked by your system administrator.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-local-install-error-network-failure
sl
Tega dodatka ni bilo mogoče namestiti zaradi napake v datotečnem sistemu.
en-US
This add-on could not be installed because of a filesystem error.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
xpinstall-disabled-locked
sl
Skrbnik vašega sistema je onemogočil nameščanje programske opreme.
en-US
Software installation has been disabled by your system administrator.
Entity # all locales browser • browser • appExtensionFields.ftl
extension-default-theme-description
sl
Sledi nastavitvam operacijskega sistema za gumbe, menije in okna.
en-US
Follow the operating system setting for buttons, menus, and windows.
Entity # all locales browser • browser • appExtensionFields.ftl
extension-default-theme-name-auto
sl
Sistemska tema – samodejno
en-US
System theme — auto
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-unsupported-message2
sl
Vaš operacijski sistem ni združljiv z najnovejšo različico { -brand-shorter-name(sklon: "rodilnik") }.
en-US
Your operating system isn’t compatible with the latest version of { -brand-shorter-name }.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-banner-update-unsupported.label
sl
Posodobitev ni mogoča – nezdružljiv sistem
en-US
Unable to update — system incompatible
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-custom-root2
sl
Mozilla ne prepozna tega izdajatelja digitalnih potrdil. Morda ga je dodal vaš operacijski sistem ali skrbnik.
en-US
Mozilla does not recognize this certificate issuer. It may have been added from your operating system or by an administrator.
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-always-use-system-default.label
sl
Vedno odpri v sistemskem pregledovalniku
en-US
Always Open In System Viewer
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-use-system-default.label
sl
Odpri v sistemskem pregledovalniku
en-US
Open In System Viewer
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr1-onboarding-theme-description-system.aria-description
sl
Sledi temi operacijskega sistema za gumbe, menije in okna.
en-US
Follow the operating system theme for buttons, menus, and windows.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr1-onboarding-theme-label-system
sl
Sistemska tema
en-US
System theme
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr1-onboarding-theme-tooltip-system.title
sl
Sledi temi operacijskega sistema za gumbe, menije in okna.
en-US
Follow the operating system theme for buttons, menus, and windows.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-language-mismatch-subtitle
sl
Zahvaljujoč naši skupnosti je { -brand-short-name } preveden v več kot 90 jezikov. Videti je, da vaš sistem uporablja jezik { $systemLanguage }, { -brand-short-name } pa jezik { $appLanguage }.
en-US
Thanks to our community, { -brand-short-name } is translated in over 90 languages. It looks like your system is using { $systemLanguage }, and { -brand-short-name } is using { $appLanguage }.
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-locked-prompt
sl
Zaznamki in zgodovina ne bodo delovali, ker eno izmed datotek programa { -brand-short-name } uporablja nek drug program. Napako lahko povzroča katero izmed varnostnih orodij.
en-US
The bookmarks and history system will not be functional because one of { -brand-short-name }’s files is in use by another application. Some security software can cause this problem.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableSystemAddonUpdate
sl
Prepreči brskalniku nameščanje in posodabljanje sistemskih dodatkov.
en-US
Prevent the browser from installing and updating system add-ons.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-UseSystemPrintDialog
sl
Tiskaj s pomočjo pogovornega okna sistema.
en-US
Print using the system print dialog.
Entity # all locales browser • browser • preferences • colors.ftl
colors-use-system.label
sl
Uporabi barve sistema
en-US
Use system colors
Entity # all locales browser • browser • preferences • connection.ftl
connection-proxy-option-system.label
sl
Uporabi sistemske nastavitve posrednika
en-US
Use system proxy settings
Entity # all locales browser • browser • preferences • fonts.ftl
fonts-langgroup-other.label
sl
druge pisave
en-US
Other Writing Systems
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
applications-use-os-default.label
sl
{ PLATFORM() -> [macos] Uporabi privzeti program sistema macOS [windows] Uporabi privzeti program sistema Windows *[other] Uporabi privzeti program sistema }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Use macOS default application [windows] Use Windows default application *[other] Use system default application }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
performance-use-recommended-settings-desc
sl
Te nastavitve so prikrojene strojni opremi in operacijskemu sistemu vašega računalnika.
en-US
These settings are tailored to your computer’s hardware and operating system.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-doh-description
sl
DNS (sistem domenskih imen) prek HTTPS pošilja vaše zahtevke za imena domen po šifrirani povezavi, kar ustvari zavarovan DNS in drugim otežuje vpogled v to, katera spletna mesta obiskujete.
en-US
Domain Name System (DNS) over HTTPS sends your request for a domain name through an encrypted connection, creating a secure DNS and making it harder for others to see which website you’re about to access.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-doh-description2
sl
Warning: Source string is missing
en-US
Domain Name System (DNS) over HTTPS sends your request for a domain name through an encrypted connection, providing a secure DNS and making it harder for others to see which website you’re about to access.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-doh-strict-desc
sl
{ -brand-short-name } naj vedno uporablja zavarovan DNS. Preden se uporabi sistemski DNS, naj se prikaže opozorilo.
en-US
{ -brand-short-name } will always use secure DNS. You’ll see a security risk warning before we use your system DNS.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-web-appearance-choice-tooltip-auto.title
sl
Samodejno prilagodi ozadja in vsebino spletnih mest glede na nastavitve sistema in temo { -brand-short-name(sklon: "rodilnik") }.
en-US
Automatically change website backgrounds and content based on your system settings and { -brand-short-name } theme.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-setting-write-failure-message2
sl
{ -brand-short-name } je naletel na napako in te spremembe ni shranil. Upoštevajte, da spreminjanje te nastavitve posodobitev zahteva dovoljenje za pisanje v spodnjo datoteko. Napako lahko morda odpravite sami ali vaš skrbnik sistema, tako da skupini Users omogoči popoln dostop do te datoteke. Ni mogoče pisati v datoteko: { $path }
en-US
{ -brand-short-name } encountered an error and didn’t save this change. Note that changing this update setting requires permission to write to the file below. You or a system administrator may be able resolve the error by granting the Users group full control to this file. Could not write to file: { $path }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
use-system-locale.label
sl
Uporabi nastavitve operacijskega sistema za “{ $localeName }” za oblikovanje datumov, časa, številk in meritev.
en-US
Use your operating system settings for “{ $localeName }” to format dates, times, numbers, and measurements.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
windows-launch-on-login-disabled
sl
To nastavitev je onemogočil Windows. Spremenite jo lahko v sistemskih nastavitvah na strani <a data-l10n-name="startup-link">Zagonske aplikacije</a>.
en-US
This preference has been disabled in Windows. To change, visit <a data-l10n-name="startup-link">Startup Apps</a> in System settings.
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
cryptominer-tab-content
sl
Kriptorudarji izrabljajo zmogljivost vašega računalnika za rudarjenje digitalnega denarja. Rudarski skripti vam praznijo baterijo, upočasnjujejo računalnik in zasolijo račun za elektriko. <a data-l10n-name="learn-more-link">Več o tem</a>
en-US
Cryptominers use your system’s computing power to mine digital money. Cryptomining scripts drain your battery, slow down your computer, and can increase your energy bill. <a data-l10n-name="learn-more-link">Learn more</a>
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-cryptominers
sl
Kriptorudarji izrabljajo zmogljivost vašega računalnika za rudarjenje digitalnega denarja. Rudarski skripti vam praznijo baterijo, upočasnjujejo računalnik in zasolijo račun za elektriko.
en-US
Cryptominers use your system’s computing power to mine digital money. Cryptomining scripts drain your battery, slow down your computer, and can increase your energy bill.
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-share-pipe-wire-portal
sl
Uporabi nastavitve operacijskega sistema
en-US
Use operating system settings
Entity # all locales browser • installer • mui.properties
MUI_TEXT_WELCOME_INFO_TEXT
sl
Ta čarovnik vam bo pomagal pri namestitvi programa $BrandFullNameDA.\n\nPriporočamo vam, da zaprete vse ostale programe pred namestitvijo. To bo omogočilo nemoteno posodobitev ustreznih sistemskih datotek, ne da bi morali ponovno zagnati računalnik.\n\n$_CLICK
en-US
This wizard will guide you through the installation of $BrandFullNameDA.\n\nIt is recommended that you close all other applications before starting Setup. This will make it possible to update relevant system files without having to reboot your computer.\n\n$_CLICK
Entity # all locales devtools • client • font-inspector.properties
fontinspector.system
sl
sistemska
en-US
system
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.headers.dns.basic
sl
Sistem
en-US
System
Entity # all locales devtools • client • styleeditor.ftl
styleeditor-visibility-toggle-system.tooltiptext
sl
Sistemskih slogovnih predlog ni mogoče onemogočiti
en-US
System style sheets can’t be disabled
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
unknownSocketType
sl
Tega dokumenta ni mogoče prikazati, če nimate nameščenega upravitelja osebne varnosti (PSM). Prenesite in namestite PSM, ali pa se obrnite na skrbnika sistema.
en-US
This document cannot be displayed unless you install the Personal Security Manager (PSM). Download and install PSM and try again, or contact your system administrator.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaEMENoCapabilitiesDeprecatedWarning
sl
Uporaba navigator.requestMediaKeySystemAccess() (v %S) brez podanega kandidata MediaKeySystemConfiguration, ki vsebuje audioCapabilities ali videoCapabilities, je zastarela in bo kmalu nepodprta.
en-US
Calling navigator.requestMediaKeySystemAccess() (at %S) without passing a candidate MediaKeySystemConfiguration containing audioCapabilities or videoCapabilities is deprecated and will soon become unsupported.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaEMENoCodecsDeprecatedWarning
sl
Uporaba navigator.requestMediaKeySystemAccess() (v %S) s podanim kandidatom MediaKeySystemConfiguration, ki vsebuje audioCapabilities ali videoCapabilities brez contentType z nizom “codecs”, je zastarela in bo kmalu nepodprta.
en-US
Calling navigator.requestMediaKeySystemAccess() (at %S) passing a candidate MediaKeySystemConfiguration containing audioCapabilities or videoCapabilities without a contentType with a “codecs” string is deprecated and will soon become unsupported.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaPlatformDecoderNotFound
sl
Videoposnetka na tej strani ni mogoče predvajati. Vaš sistem morda nima zahtevanih videokodekov za: %S
en-US
The video on this page can’t be played. Your system may not have the required video codecs for: %S
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaUnsupportedLibavcodec
sl
Videa na tej strani ni mogoče predvajati. Vaš sistem uporablja nepodprto različico knjižnice libavcodec
en-US
The video on this page can’t be played. Your system has an unsupported version of libavcodec
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errEofInSystemId
sl
Konec datoteke znotraj sistemskega identifikatorja.
en-US
End of file inside system identifier.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errExpectedSystemId
sl
Pričakovan sistemski identifikator, vendar se je doctype končal.
en-US
Expected a system identifier but the doctype ended.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errGtInSystemId
sl
“>” v sistemskem identifikatorju.
en-US
“>” in system identifier.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errNoSpaceBetweenDoctypeSystemKeywordAndQuote
sl
Med ključno besedo doctypea “SYSTEM” in narekovajem ni presledka.
en-US
No space between the doctype “SYSTEM” keyword and the quote.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errNoSpaceBetweenPublicAndSystemIds
sl
Med javnimi in sistemskimi identifikatorji doctypea ni presledka.
en-US
No space between the doctype public and system identifiers.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
RestrictBrowserEvalUsage
sl
Warning: Source string is missing
en-US
eval() and eval-like uses are not allowed in the Parent Process or in System Contexts (Blocked usage in “%1$S”)
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_CRL_EXPIRED
sl
CPS izdajatelja digitalnega potrdila je pretekel. Posodobite ali preverite sistemski čas in datum.
en-US
The CRL for the certificate’s issuer has expired. Update it or check your system date and time.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_EXPIRED_ISSUER_CERTIFICATE
sl
Digitalno potrdilo izdajatelja digitalnih potrdil je preteklo. Preverite sistemski čas in datum.
en-US
The certificate issuer’s certificate has expired. Check your system date and time.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • pipnss.properties
certErrorMitM3
sl
%S za preverjanje, ali je povezava varna, namesto potrdil, ki jih priskrbi operacijski sistem uporabnika, uporablja Mozillino zbirko CA. Če torej protivirusni program ali omrežje prestreže povezavo z digitalnim potrdilom, ki ga je izdal overitelj, ki ni v Mozillini zbirki CA, se povezava šteje za nevarno.
en-US
%S uses the Mozilla CA store to verify that a connection is secure, rather than certificates supplied by the user’s operating system. So, if an antivirus program or a network is intercepting a connection with a security certificate issued by a CA that is not in the Mozilla CA store, the connection is considered unsafe.
Entity # all locales toolkit • chrome • autoconfig • autoconfig.properties
autoConfigMsg
sl
Opravilo Netscape.cfg/AutoConfig ni uspelo. Prosim, obvestite skrbnika sistema.\nNapaka: %S ni uspel:
en-US
Netscape.cfg/AutoConfig failed. Please contact your system administrator. \n Error: %S failed:
Entity # all locales toolkit • chrome • autoconfig • autoconfig.properties
readConfigMsg
sl
Branje nastavitvene datoteke ni uspelo. Prosim, obvestite skrbnika sistema.
en-US
Failed to read the configuration file. Please contact your system administrator.
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
check_error-2153390069
sl
Digitalno potrdilo strežnika je poteklo (pravilno nastavite vaš čas in datum, če sta napačna)
en-US
Server certificate has expired (please adjust your system clock to the correct date and time if it is incorrect)
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
elevationFailure
sl
Nimate potrebnih dovoljenj za namestitev posodobitve. Obrnite se na skrbnika sistema.
en-US
You don’t have the permissions necessary to install this update. Please contact your system administrator.
Entity # all locales toolkit • services • accounts.ftl
account-client-name
sl
{ $user } ({ -brand-short-name } na sistemu { $system })
en-US
{ $user }’s { -brand-short-name } on { $system }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
plugins-openh264-name
sl
Video kodek OpenH264 podjetja Cisco Systems, Inc.
en-US
OpenH264 Video Codec provided by Cisco Systems, Inc.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutPlugins.ftl
plugins-openh264-name
sl
Video kodek OpenH264 podjetja Cisco Systems, Inc.
en-US
OpenH264 Video Codec provided by Cisco Systems, Inc.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
blocked-os-version
sl
Onemogočeno za vaš operacijski sistem.
en-US
Blocked for your operating system version.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
has-seccomp-bpf
sl
Seccomp-BPF (Filtriranje sistemskih klicev)
en-US
Seccomp-BPF (System Call Filtering)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
intl-os-prefs-system-locales
sl
Sistemski jeziki
en-US
System Locales
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
intl-os-title
sl
Operacijski sistem
en-US
Operating System
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
sandbox-sys-call-log-title
sl
Zavrnjeni sistemski klici
en-US
Rejected System Calls
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-button-reload
sl
Znova naloži s sistemskimi podatki
en-US
Reload with system info
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-button-reload.title
sl
Znova naloži s sistemskimi podatki
en-US
Reload with system information
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-loading-data.alt
sl
Nalaganje podatkov o sistemu
en-US
Loading system information
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-loading-data.title
sl
Nalaganje podatkov o sistemu
en-US
Loading system information
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-tag-shellex.title
sl
Ta vrsta modula se naloži, ko odprete sistemsko pogovorno okno za datoteke.
en-US
This type of module is loaded when you open the system file dialog.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-mitm-connection
sl
{ -brand-short-name } za preverjanje, ali je povezava varna, namesto potrdil, ki jih priskrbi operacijski sistem uporabnika, uporablja Mozillino zbirko CA. Če torej protivirusni program ali omrežje prestreže povezavo z digitalnim potrdilom, ki ga je izdal overitelj, ki ni v Mozillini zbirki CA, se povezava šteje za nevarno.
en-US
{ -brand-short-name } uses the Mozilla CA store to verify that a connection is secure, rather than certificates supplied by the user’s operating system. So, if an antivirus program or a network is intercepting a connection with a security certificate issued by a CA that is not in the Mozilla CA store, the connection is considered unsafe.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-what-can-you-do-about-it-clock
sl
Ura vašega računalnika je nastavljena na datum { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. V nastavitvah sistema nastavite računalnik na pravilen datum in čas ter časovni pas, nato osvežite <b>{ $hostname }</b>.
en-US
Your computer clock is set to { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Make sure your computer is set to the correct date, time, and time zone in your system settings, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-clock-skew-error
sl
Vaš računalnik misli, da smo { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, kar { -brand-short-name }u preprečuje varno povezavo. Da boste lahko obiskali <b>{ $hostname }</b>, v nastavitvah sistema nastavite uro računalnika na trenutni datum in čas ter časovni pas, nato osvežite <b>{ $hostname }</b>.
en-US
Your computer thinks it is { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, which prevents { -brand-short-name } from connecting securely. To visit <b>{ $hostname }</b>, update your computer clock in your system settings to the current date, time, and time zone, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-unknown-socket-type-psm-installed
sl
Prepričajte se, da je nameščen upravitelj osebne varnosti.
en-US
Check to make sure your system has the Personal Security Manager installed.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-crl-expired
sl
CPS izdajatelja digitalnega potrdila je pretekel. Posodobite ali preverite sistemski čas in datum.
en-US
The CRL for the certificate’s issuer has expired. Update it or check your system date and time.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-expired-issuer-certificate
sl
Digitalno potrdilo izdajatelja digitalnih potrdil je preteklo. Preverite sistemski čas in datum.
en-US
The certificate issuer’s certificate has expired. Check your system date and time.
Entity # all locales toolkit • toolkit • printing • printUI.ftl
printui-system-dialog-link
sl
Natisni s pomočjo pogovornega okna sistema
en-US
Print using the system dialog
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.